Αρχική σελίδα

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του

Intel!

Το Intergenerational Pedagogies for Adult Learning (INTEL) αναπτύχθηκε για να συγκεντρώσει ένα δίκτυο εκπαιδευτών ενηλίκων που θα προωθήσει τη διαγενεακή μάθηση σε τομείς που αφορούν αμοιβαίες ανάγκες, όπως η τεχνολογία, η αγορά, η ευημερία, οι τέχνες, ο πολιτισμός και ο κοινωνικός προσανατολισμός για ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Σχετικά με το έργο

Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός περιεκτικού, διαδραστικού και φιλικού προς τον χρήστη ψηφιακού εργαλείου που θα εμπλουτίσει τις τρέχουσες δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων και θα τους εξοπλίσει με ικανότητες που θα επιτρέψουν τη συμπερίληψη της διαγενεακής μάθησης στην εκπαιδευτική τους μεθοδολογία και στρατηγικές.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Διαδραστικός Οδηγός