Βιβλιογραφικές αναφορές

Accem. (2021). Pluralismo Culture, multiculturalismo e interculturalidad: aclaramos los conceptos. Ισπανία. Ανακτώνται από: https://www.accem.es/pluralismo-cultural-multiculturalismo-e-interculturalidad/

AFS. (ν). Apoyando el diálogo interreligioso: La experiencia de AFS. Ισπανία: AFS στη χώρα σας. Ανακτώνται από: https://afs.org/educadores/apoyando-el-dialogo/

Bolaño Bolaño, Angi Natalia. (2022). Multiculturalismo y la multiculturalidad. Ισπανία: Bloque 10. Ανακτώνται από: https://bloque10.unimagdalena.edu.co/multiculturismo-y-la-multiculturalidad/#:~:text=La%20multiculturalidad%20influye%20en%20la,en%20donde%20la%20relaci%C3%B3n%20entre

Guler, Hilar. (2015). El diálogo interreligioso: Necesidad y principios. Ισπανία: Atalayar. Ανακτώνται από: https://atalayar.com/content/el-di%C3%A1logo-interreligioso-necesidad-y-principios

(2015). Τι είναι η πολυπολιτισμικότητα; YouTube. Ανακτώνται από: https://www.youtube.com/watch?v=jmpjbac-IZ4

KAICIID. (2021). Τι είναι ο Διαθρησκειακός Διάλογος; YouTube. Ανακτώνται από: https://www.youtube.com/watch?v=YJaeJz9jQU8

Torradeflot, Francesc. (ν). El diálogo interreligioso e interconviccional. Βαρκελώνη, Ισπανία: Συμβούλιο της Βαρκελώνης. Ανακτώνται από: https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/es/blog/el-dialogo-interreligioso-e-interconviccional

Torradeflot, F. (2008). Mediació interreligiosa per a la cohesió social. Βαρκελώνη: Publicaciones Unesco.

Torradeflot, F. (2012). Catalunya i el diàleg interreligiós. Aportacions innovadores al diàleg interreligiós des dels valors de les nacions unides. Βαρκελώνη: Ένωση της UNESCO για διαθρησκεία.

Unir Revista. (2020) Diferencia entre multiculturalidad και interculturalidad. Ισπανία: UNIR, la Universidad en Internet. Ανακτώνται από: https://www.unir.net/educacion/revista/multiculturalidad-e-interculturalidad-diferencias/

https://www.canva.com/