Περαιτέρω αναγνώσεις

HelpAge International (….). Ενώνοντας διαφορετικές γενιές μαζί για αλλαγή . https://www.helpage.org/what-we-do/ society-for-all-ages/bringing-generations-together-for-change/

Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών (2021.02.08). Το εντυπωσιακό χάσμα των γενεών, εξηγείται. https://iis.fisipol.ugm.ac.id/ 2021/02/08/the-striking-generational-divide-explained/

Scheve , T. and Venzon , C. (…). 10 στερεότυπα για τη γήρανση (που απλώς δεν είναι αλήθεια). https://health.howstuffworks.com/ wellness/ aging/aging-process/5-stereotypes-about-aging.htm

Αποσυνταξιοδοτήστε τον εαυτό σας (….). Πέντε γενιές στο εργατικό δυναμικό . https://www.unretireyourself.com/resources/five-generations-workforce/

Wilson, E. (22.08.2022). Χάσμα γενεών: υπόθεση και πώς μπορεί να περιορίσει τους μαθητές σας. https://www.go1.com/ blog/ general-divide