Υποενότητα 1 Διαγενεακή Μάθηση

Τα παιδιά μαθαίνουν και διασκεδάζουν με τον παππού και τη γιαγιά

https://www.baby-chick.com/wp-content/uploads/2019/01/Grandparents-cooking-with-kids-913410718_2125x1416.jpeg