Υποενότητα 1 Η αποτελεσματικότητα της αφήγησης ιστοριών ως μεθοδολογία διαγενεακής μάθησης

Αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε από το STORY COMP, ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, και υπογραμμίζει τη σημασία της αφήγησης.

 • Οι ιστορίες συνήθως δημιουργούν συνδέσεις, καθώς διεγείρουν συναισθήματα και σκέψεις με τρόπο που ο ακροατής συνδέεται όχι μόνο με την ιστορία, αλλά και με τον αφηγητή (WHO, 2022).
 • Τι είναι όμως η αφήγηση ιστοριών;
  • Σύμφωνα με το Cambridge Dictionary, η αφήγηση ιστοριών είναι η πράξη της συγγραφής, της αφήγησης ή της ανάγνωσης ιστοριών.
 • Δεν υπάρχει αμφιβολία ό,τι η αφήγηση ιστοριών προάγει τη δημιουργικότητα και είναι «το θεμέλιο της υγείας, της οικοδόμησης της ειρήνης, και του οράματος» (Metzger, 2010).
 • Η αφήγηση ιστοριών δημιουργεί ένα χώρο για να συνδεθούν οι παραδόσεις με έναν αστείο και ικανοποιητικό τρόπο. Δίνει χώρο σε οποιονδήποτε να μοιραστεί κάτι που ήδη έχει: τις ιστορίες, τη σοφία, τις οπτικές δεξιότητες, ή την ικανότητα να φαντάζεται.
 • Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μία ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική διαγενεακής μάθησης.
 • Πέρα από τις θετικές επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ των γενεών, έχει διαπιστωθεί ό,τι η αφήγηση ιστοριών έχει και φυσιολογικό αντίκτυπο.
  • Μελέτες δείχνουν ό,τι η αφήγηση ιστοριών όχι μόνο μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, μίας ορμόνης που προκαλείται από το στρες, αλλά αυξάνει επίσης τα επίπεδα της ωκυτοκίνης. Η ωκυτοκίνη θεωρείται συχνά ως η ορμόνη της αγάπης και έχει συνδεθεί στενά με τον κοινωνικό δεσμό (Brockington και λοιποί, 2021).
 • Επομένως, η αφήγηση ιστοριών είναι ζωτικής σημασίας για την ικανότητα των ανθρώπων να συνδέονται μεταξύ τους με αποτελεσματικό και ουσιαστικό τρόπο. Η ανταλλαγή βιωμένων ιστοριών και η διαγενεακή σύνδεση φαίνεται να κάνουν τους ανθρώπους ανθεκτικούς, ενσυναισθητικούς και ευτυχισμένους, καθώς τους βοηθούν να βρουν νόημα.

Αυτό το βίντεο καταγράφει μία διαγενεακή δραστηριότητα, που αναπτύχθηκε ως ταξίδι, στην Ιρλανδία και είχε ως αποτέλεσμα την εκμάθηση της ιρλανδικής τέχνης της αφήγησης ιστοριών και της παραδοσιακής εκτροφής προβάτων, καθώς και την εξερεύνηση του μοναδικού τοπίου της κομητείας Clare (EIL Διαπολιτισμική Μάθηση, 2012).