Υποενότητα 2 Η διδασκαλία που βασίζεται στην τέχνη, στο πλαίσιο της διαγενεακής μάθησης

Η εικόνα ανακτήθηκε από τις πλατφόρμες εικόνων freepik.com και έχει άδεια ελεύθερης χρήσης. (“Designed by pch.vector / Freepik”)