Θέμα 1: Εισαγωγή

Διαπολιτισμική μάθηση είναι πολύ σημαντική για να ζούμε σε μια πολυπολιτισμική και διαθρησκευτική κοινωνία.

Με τα χρόνια υπήρξαν πολλά γεγονότα που προκάλεσαν χωρισμό μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και θρησκείες, επομένως ο διάλογος ως ενεργή ακρόαση και χωρίς προκατάληψη μας βοηθά να ζούμε όχι τόσο ως άτομο αλλά ως ομάδα.

https://www.canva.com/