Θέμα 1: Η ενίσχυση των πολιτισμικών διαφορών μεταξύ των γενεών

 • Η έννοια των γενεών χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις κοινωνικές επιστήμες από τον Γερμανό κοινωνιολόγο Karl Mannheim το 1928. Σύμφωνα με τον μελετητή, αυτό που χαρακτηρίζει μια γενιά είναι ότι εκείνοι που την απαρτίζουν έχουν την ίδια θέση στον κοινωνικό-ιστορικό χώρο και που εκτίθενται σε πολιτιστικές επιρροές του ίδιου είδους.
 • Μια γενιά, λοιπόν, ορίζεται ως ένα σύνολο ανθρώπων που, εκτός του ότι γεννιούνται μέσα στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, μοιράζονται κοινές αξίες, στάσεις και απόψεις σχετικά με την κοινωνία. Οι γενεές που ορίζονται με αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται γενικά όταν υπάρχει μια ραγδαία και σημαντική κοινωνικο-ιστορική αλλαγή.
 • Παρόλο που στις κοινωνικές επιστήμες η συζήτηση για τις θεωρίες των γενεών είναι ακόμα ανοιχτή και οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση δεν πρέπει να θεωρείται οριστική, τα χαρακτηριστικά των γενεών μπορεί να είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους ώστε να μπορεί να κάνει κανείς λόγο για «διαφορετικούς πολιτισμούς». Οι αντιλήψεις, η κοσμοθεωρία, η εκπαίδευση και οι παραδόσεις τους μπορεί να είναι θεμελιωδώς διαφορετικές.
 • Η αναγνώριση και η προσαρμογή των διαφορών μεταξύ των γενεών αυξάνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του πλούτου αυτής της ποικιλομορφίας και διευκολύνει τη διαχείριση αχρείαστων συγκρούσεων και στερεότυπων εντός των πολυγενεακών ομάδων.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΕΣ;

Οποιαδήποτε γενίκευση μπορεί αναπόφευκτα να περιλαμβάνει περιορισμούς, στερεότυπα και κριτικές. Ωστόσο, αυτές οι «ετικέτες» μπορεί να είναι χρήσιμες ως σημείο αφετηρίας για τον καθορισμό ορισμένων επαναλαμβανόμενων διαγενεακών διαφορών σε πολυγενεακά πλαίσια.

Οι ονομασίες που αποδίδονται σε κάθε γενιά δεν είναι επίσημες, καθώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με αυτές καθώς και για το εύρος των ημερομηνιών γέννησης της καθεμίας, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών χωρών. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται ευρύτερα στα μέσα ενημέρωσης είναι οι εξής:

 • Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ/ THE GREATEST GENERATIONS/ ΤRADITIONALIST (γεννημένοι μεταξύ του 1901-1927)
 • Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΓΕΝΙΑ/ THE SILENT GENERATION (γεννημένοι μεταξύ του 1928-1945)
 • ΟΙ BABY BOOMERS (γεννημένοι μεταξύ του 1946-1964)
 • Η ΓΕΝΙΑ Χ/ ΤΗΕ GENERATION X (γεννημένοι μεταξύ του1965-1980)
 • Η ΓΕΝΙΑ Y/ ΤΗΕ GENERATION Y – THE MILLENNIALS (γεννημένοι μεταξύ του 1981-1996)
 • Η ΓΕΝΙΕΣ Ζ/ GENERATIONS Z/ZOOMERS/CENTENNIALS (γεννημένοι μεταξύ του 1997-2012)
 • Η ΓΕΝΙΑ ΑΛΦΑ/ ΤΗΕ GENERATION ALPHA (γεννημένοι μεταξύ του 2013-σήμερα)

«Κάθε γενιά νομίζει ότι είναι πιο έξυπνη από την προηγούμενη και πιο σοφή από τη μεταγενέστερη».

Τζωρτζ Όργουελ

Οι αντιληπτές διαφορές μεταξύ των γενεών όταν τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο συνεργασίας σχετίζονται κυρίως με τις βασικές τους αξίες, τις επικοινωνιακές και τεχνικές τους δεξιότητες καθώς και την προσαρμοστικότητά τους στις αλλαγές.

Το Generational Differences Chart  που παρέχεται από το West Midland Family Center συγκρίνει τα κύρια χαρακτηριστικά μεταξύ των πρώτων τεσσάρων γενεών (Greatest Generation και Silent Generation συγχωνεύθηκαν και ορίστηκαν ως Traditionalists), μια πρόσφατη ανάλυση του Cen Z παρέχεται από το Pew Research Center