Θέμα 1: Οι δημιουργικές τέχνες ως μέσο προώθησης μαθησιακών εμπειριών μεταξύ των γενεών

  • Μέσω της τέχνης μπορεί κανείς να εκφράσει δημιουργικά και με φαντασία τη βιωμένη εμπειρία του. Οι ιδέες, τα συναισθήματα, οι γνώσεις μεταδίδονται διεξοδικά μέσω χρωμάτων, φωτογραφιών, κινήσεων, λέξεων και ήχων.
  • Οφέλη από τις δημιουργικές τέχνες:
    • Ενισχύεται η φυσική κατάσταση, η συναισθηματική ανθεκτικότητα, η ψυχική υγεία και η αυτοπεποίθηση των ανθρώπων. Η δημιουργικότητα, που αναδύεται μέσω των δημιουργικών τεχνών, ενισχύει την περιέργεια και τον πνευματικό ενθουσιασμό, δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μάθηση.
    • Σε συλλογικό επίπεδο, η δημιουργικότητα μέσω των δημιουργικών τεχνών συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής δέσμευσης, της κοινοτικής ταυτότητας και συνοχής, τονώνει την κοινωνική ανάπτυξη, και υποστηρίζει την καλή λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών (Lucas και λοιποί, 2020).
  • Ωστόσο, μόνο λίγα προγράμματα, που προωθούν τις δημιουργικές τέχνες ως μέσο διαγενεακής μάθησης, έχουν ήδη αναπτυχθεί και η αναγκαιότητά τους θα πρέπει να μετατοπιστεί προς τους εκπαιδευτές ενηλίκων που θα εφαρμόσουν αυτές τις μεθοδολογίες στο πεδίο.

Αυτό το βίντεο καταγράφει ένα έργο διάρκειας 3 μηνών μεταξύ των ενοίκων του Extendicare Lakefield και οικογενειών από μία κοινότητα μαθητών που διδάσκονται στο σπίτι, το οποίο προώθησε τη δημιουργία, τη μάθηση και το παιχνίδι μεταξύ των γενεών, μέσω του κουκλοθέατρου.

Το LATA 65 είναι μία πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από το WOOL – Covilhã Urban Art σε συνεργασία με το Cowork Lisboa. Όταν οι ντόπιοι καλλιτέχνες συνειδητοποίησαν πόσο εύκολα οι αστικές τέχνες έφτασαν στους ηλικιωμένους κατοίκους των τοπικών περιοχών αποφάσισαν να τους εμπλέξουν σε δραστηριότητες συνεργασίας, τις πιο ασυνήθιστες για αυτούς. Από τότε, το LATA 65 αναπτύσσεται και προσεγγίζει ομάδες ηλικιωμένων σε διάφορες πόλεις και χώρες.