Θέμα 1: Ο προκλήσεις της διαγενεακής μάθησης

Με βάση τη μακρόχρονη εμπειρία των ευρωπαϊκών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαγενεακής επικοινωνίας, οι κύριες προκλήσεις στην επίτευξη μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των γενεών εντοπίζονται ως εξής (eseniors.eu, u.n.):

  • Η αμφίδρομη άποψη ατόμων που προέρχονται από διαφορετικές γενιές ότι δεν θα έχουν κοινά θέματα προς συζήτηση
  • Η επικρατούσα εσφαλμένη αντίληψη ότι οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και οι ηλικιωμένοι δεν ενδιαφέρονται για τις νέες τεχνολογίες
  • Η πολυάσχολη ζωή των νέων
  • Η ύπαρξη γλωσσικών εμποδίων, καθώς οι νέοι συνηθίζουν στην καθημερινή τους ζωή να χρησιμοποιούν τις λέξεις και τις έννοιες με διαφορετικό τρόπο αλλάζοντας έτσι της σημασία τους, με αποτέλεσμα να είναι άγνωστες στις μεγαλύτερες γενιές
  • Η κοινή πεποίθηση ότι υπάρχει έλλειψη δυνατοτήτων επιτυχούς επικοινωνίας.