Θέμα 1: Πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης Zoom, Google Meets, Microsoft Teams

Τι είναι η διαγενεακή μάθηση με τη χρήση τηλεδιασκέψεων;

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων για να συντονίζουν αποτελεσματικά τη μάθηση μεταξύ μαθητών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, ενηλίκων, νέων ή παιδιών, καθώς και μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο.

Η αλληλεπίδραση περιλαμβάνει μαθητές που συζητούν ένα θέμα του σχολικού προγράμματος σπουδών μέσω τηλεδιάσκεψης με μία κοινότητα ηλικιωμένων που ζουν σε μία μονάδα φροντίδας. Ένας από τους στόχους αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η αμοιβαία μάθηση. Έρευνες δείχνουν ό,τι υπάρχουν πολλά κοινωνικά, συμπεριφορικά, και υγειονομικά οφέλη για τις δύο ηλικιακές ομάδες ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων. Η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει επίσης στη μείωση της μοναξιάς, της κοινωνικής απομόνωσης, της έλλειψης ουσιαστικής πνευματικής διέγερσης, και της πλήξης πολλών ηλικιωμένων. Μπορεί επίσης να εμπνεύσει τους μαθητές να σκεφτούν μία καριέρα στον τομέα της υγείας και της φροντίδας ηλικιωμένων.  

Με τον κόσμο να βασίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία, είναι σημαντικό να εμπλέξουμε όλες τις γενιές σε μία πιο ενδιαφέρουσα διαδικασία μάθησης/διδασκαλίας. Ο πρώτος αρκετά πρόσφατος, αλλά γνωστός τρόπος – διαδικτυακή διδασκαλία/μάθηση, διαδικτυακή διάσκεψη – με τη χρήση πλατφορμών τηλεδιάσκεψης. Οι βασικές αρχές των πιο κοινών πλατφορμών, η χρήση τους, και συμβουλές:

  • Zoom
  • Google Meets
  • Microsoft Teams

Γίνομαι καλύτερος εκπαιδευτικός