Θέμα 1: Τα οφέλη της διαγενεακής μάθησης βασίζεται στην τέχνη

Η τέχνη μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στις διαγενεακές πρακτικές, καθώς μπορεί να επιτρέψει την υπέρβαση των στερεότυπων δίνοντας την ευκαιρία σε άτομα οποιασδήποτε ηλικίας να επιδείξουν τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η μάθηση που βασίζεται στην τέχνη μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση του σεβασμού, της κατανόησης και της εκτίμησης μεταξύ των γενεών, επιφέροντας πολλά οφέλη τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο:

  • Αποστιγματίζοντας την «ετερότητα»: Η ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης της έννοιας της «ετερότητας», αναδεικνύοντας έτσι τον πραγματικό εαυτό ενός ατόμου ανεξάρτητα από την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκει.
  • Ενθάρρυνση της ενσυναίσθησης: Η δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ των διάφορων ηλικιακών ομάδων επιτρέπει στα άτομα να εξετάσουν τις ομοιότητες μεταξύ τους και όχι μόνο τις διαφορές τους.
  • Μη λεκτική επικοινωνία/Συμβολική επικοινωνία: Η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας συμβολικός τρόπος επικοινωνίας και σύνδεσης μεταξύ των ατόμων, χωρίς να χρειάζεται πάντοτε η λεκτική επικοινωνία. Όταν η τέχνη χρησιμοποιείται σε ένα συνεργατικό πλαίσιο, οι πύλες της επικοινωνίας ανοίγουν ακόμα πιο πολύ.
  • Ταυτότητα: Στις διαγενεακές πρακτικές, μπορούν να διερευνηθούν διαφορετικοί ρόλοι, διευρύνοντας έτσι τις αντιλήψεις γύρω από την ταυτότητα. Η ενασχόληση με τις τέχνες μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να αναζητήσει την ταυτότητά του μέσω αυτών. Η καλλιτεχνική αναζήτηση λοιπόν μπορεί να αποτελέσει έναν νέο τρόπο για ένα άτομο να κατανοήσει τον εαυτό του καθώς εξερευνά ένα νέο μέσο έκφρασης. Μέσω της συμμετοχής σε δημιουργικά εργαστήρια, άνθρωποι διαφορετικών δεξιοτήτων μπορούν να εξερευνήσουν τις τέχνες μαζί.
  • Νέος χώρος έκφρασης: Η ενασχόληση με τις τέχνες μπορεί να αποτελέσει μια αξιόλογη επιλογή για ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, επειδή πολλοί από αυτούς μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία να τις εξερευνήσουν από την παιδική τους ηλικία.
  • Μαθαίνοντας νέα πράγματα: Όταν συμπεριλαμβάνετε τις σύγχρονες τεχνολογίες σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες στις οποίες οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να μην είχαν προηγούμενη εμπειρία, παρέχετε τη δυνατότητα στη νεότερη γενιά να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις της στην παλαιότερη μέσω συνεργατικών μεθόδων μάθησης. Η συνεργατική μάθηση μπορεί να επιτρέψει στα άτομα να βιώσουν νέους ρόλους, να εξερευνήσουν νέες ταυτότητες και σχέσεις.
  • Προώθηση της αυτοπεποίθησης: Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης ενός ατόμου. Μια καλλιτεχνική δημιουργία είναι μια οπτική, απτή αναπαράσταση των δεξιοτήτων ενός ατόμου. Η καλλιτεχνική δημιουργία προσφέρει μια αίσθηση καταξίωσης στο άτομο. Η τέχνη λοιπόν μπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης ενός ατόμου, παρέχοντας έτσι σε ενήλικες μεγαλύτερων ηλικιών εμπειρίες με νόημα.

«Χρειάζεται πολύς χρόνος για να γίνεις νέος».

Πάμπλο Πικάσο