Θέμα 1: Τι είναι η πολυπολιτισμικότητα

Η πολυπολιτισμικότητα είναι μια αντικειμενική και περιγραφική έννοια μιας κοινωνίας στην οποία υπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η χώρα μας είναι πολυπολιτισμική καθώς διαφορετικές πολιτιστικές ομάδες συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή και διατηρούν τον πολιτισμό τους δημιουργώντας συλλόγους, ανοίγοντας επιχειρήσεις ή χώρους λατρείας στις γειτονιές όπου ζουν. (Accem, 2021)

Η πολυπολιτισμικότητα είναι ένα κίνημα που προσανατολίζει τις μεταναστευτικές πολιτικές που προωθούν την πολιτιστική ανάπτυξη των εθνοτικών ομάδων που υπάρχουν σε μια περιοχή. Έχει αντι-αφομοιωτιστικό χαρακτήρα, που παραπέμπει στο δικαίωμα στη διαφορετικότητα, στις ίσες ευκαιρίες και στην ίση μεταχείριση.

Τύποι πολυπολιτισμικότητας:

Σύμφωνα με το (buscador, nd) δύο τύποι μπορούν να θεωρηθούν:

  1. Πραγματική πολυπολιτισμικότητα: είναι αυτή που αναγνωρίζει την ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών σε μια περιοχή, αλλά δεν τη ρυθμίζει.
  2. Κανονιστική πολυπολιτισμικότητα: είναι αυτή που ασχολείται με τους κανόνες που ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών (λειτουργίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις).
  • Τα χαρακτηριστικά της πολυπολιτισμικότητας είναι (Raffino, 2021):
  • Η ένταξη εθνοτικών και μειονοτικών ομάδων.
  • Ειρηνική συνύπαρξη.
  • Ένα ευρύ, δίκαιο και ανεκτικό κοινωνικό μοντέλο.