Θέμα 1: Τι θεωρείται ως αποτελεσματική επικοινωνία;

Σύμφωνα με το Coursera (2022), αποτελεσματική επικοινωνία θεωρείται «η διαδικασία ανταλλαγής ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων και δεδομένων, με τρόπο ώστε το περιεχόμενο και ο σκοπός ενός μηνύματος να μεταφέρονται με σαφήνεια και να γίνονται εύκολα κατανοητά. Όταν επικοινωνούμε αποτελεσματικά, τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης ενός μηνύματος αισθάνονται ικανοποιημένοι».

Τα πέντε χαρακτηριστικά (5Cs στα αγγλικά) ενός αποτελεσματικού μηνύματος:

  • Clear (σαφές)
  • Correct (έγκυρο)
  • Complete (ολοκληρωμένο)
  • Concise (περιεκτικό)
  • Considerate (προσεκτικό)

https://prezi.com/p/ot12c5zaw16r/the-5-cs-of-effective-communication/

Αυτή η Φωτογραφία προέρχεται από Άγνωστο Δημιουργό και έχει άδεια χρήσης CC BY-NC-ND