Θέμα 1: Χαρακτηριστικά ψηφιακών εργαλείων αξιολόγησης

Το περιεχόμενο αξιολόγησης υψηλής ποιότητας επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να συνδυάζουν τον τύπο της αξιολόγησης με τους στόχους που ελπίζουν να επιτύχουν, και παρέχει ακριβείς πληροφορίες που οδηγούν σε βαθύτερη κατανόηση των δυνατών σημείων, των αδυναμιών, και των τομέων που χρειάζονται βελτίωση οι μαθητές. Είτε επιθυμείτε να αποφύγετε τις εξετάσεις σε χαρτί, είτε να εισέλθετε σε μία νέα διεθνή αγορά, είτε να εξασφαλίσετε την εξέλιξη μέσω ανατρεπτικών γεγονότων, υπάρχουν πολλά οφέλη από την ψηφιακή αξιολόγηση:

  • ΕΥΕΛΙΞΙΑ. Μία ποικιλία επιλογών στα είδη των αξιολογήσεων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς ευελιξία και να επιλέγουν την καλύτερη μορφή που ανταποκρίνεται στους συγκεκριμένους στόχους για κάθε εξέταση που αφορά τη διαγενεακή μάθηση.
  • ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ. Για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των εξεταστικών αντικειμένων, το περιεχόμενο της αξιολόγησης θα πρέπει να κατασκευάζεται με αυστηρή, τεκμηριωμένη διαδικασία σχεδιασμού που θέτει τα εξής ερωτήματα: Πώς μπορούν οι μαθητές να αποδείξουν αυτή τη συγκεκριμένη δεξιότητα; Και, πώς μπορεί να το αποδείξει ένα εξεταστικό αντικείμενο;
  • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. Τα είδη και τα στοιχεία αξιολόγησης θα πρέπει να ελέγχονται από ερευνητές για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί με μεθοδική και ενδελεχή έρευνα και δοκιμή.
  • ΠΟΙΚΙΛΙΑ. Τα διάφορα είδη ερωτήσεων αξιολόγησης εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Το κλειδί για την άντληση ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών είναι να συνδυάσετε τα είδη των ερωτήσεων που θέτετε με το Βάθος Γνώσης (DOK) που θέλετε να μετρήσετε – και η ύπαρξη μίας μεγάλης ποικιλίας τύπων ερωτήσεων για να επιλέξετε σας επιτρέπει να το κάνετε αυτό αποτελεσματικά.
  • ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ο σκοπός της διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα για να στοχεύσουν και να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους – και οι αναφορές που παρέχουν βασικές πληροφορίες διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία.

https://www.freepik.com/