Θέμα 2: Η διαγενεακή προσέγγιση στη διαχείριση ετερογενών ομάδων

Η εικόνα ανακτήθηκε από τις πλατφόρμες εικόνων freepik.com και είναι ελεύθερη να χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια. (“Σχεδιάστηκε από pch.vector / Freepik”)

Η διαχείριση ετερογενών ομάδων, όταν δεν έχουν συναντηθεί ποτέ πριν, χρειάζεται προγραμματισμό και προετοιμασία, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις ή το πλαίσιο. Η προσέγγιση διαφορετικών ηλικιακά ομάδων απαιτεί επιπρόσθετη προσοχή, καθώς μπορεί να προκύψουν προκαταλήψεις μεταξύ των διαφορετικών γενεών ενώ παράλληλα οι τρόποι επικοινωνίας και οι προσδοκίες της καθεμιάς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την ηλικία.

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:

 • ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ: Κατά τη διάρκεια διαγενεακών πρακτικών, ορισμένα στερεότυπα που σχετίζονται με την ηλικία μπορεί να ενισχυθούν ακούσια, θετικές ιδιότητες μπορεί να αποδοθούν σε ολόκληρες ηλικιακά ομάδες, όπως «όλοι οι ηλικιωμένοι είναι σοφοί» ή «όλοι οι έφηβοι χρησιμοποιούν πολύ καλά τις νέες τεχνολογίες» κ.λπ. Αν και τα θετικά στερεότυπα μπορεί να φαίνονται αβλαβή, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε εντούτοις ότι όλες οι μορφές στερεοτύπων μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις.
 • ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: Κλίμα υποβολής ερωτήσεων, ενθάρρυνση της συζήτησης, διατύπωσης και εκτίμησης όλων των απόψεων.
 • ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: Διασφάλιση ότι οι συμμετέχοντες έχουν σαφή κατανόηση για τους στόχους κάθε δραστηριότητας. Συμπερίληψη ενός προβληματισμού στο τέλος των δραστηριοτήτων. Υιοθέτηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων.
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»: Χρήση εκπαιδευτικού υλικού που είναι προσβάσιμο, ευέλικτο και εύκολο στη χρήση για όλους.
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Εξέταση των δυνατών και αδύνατων σημείων των συμμετεχόντων (όσον αφορά την κινητικότητα, την εμπειρία και τη γνωστική τους λειτουργία).

https://it.freepik.com

Η ομάδα είναι κάτι μεγαλύτερο, ή καλύτερα, κάτι διαφορετικό από το άθροισμα των μελών της, έχει τη δική της δομή, τον δικό της ειδικό σκοπό και τις δικές της λεπτομερείς σχέσεις με άλλες ομάδες. Αυτό που αποτελεί την ουσία της δεν είναι η ετερογένεια ή ανομοιογένεια των μελών της, αλλά η αλληλεξάρτησή τους.

– Kurt Lewin, 1948 –

Στις διαγενεακές πρακτικές μπορεί να προκύψουν διαφορετικά είδη εμποδίων, είτε αυτά αφορούν οργανισμούς, συνεργασίες, αλλά κυρίως τα άτομα μεταξύ τους:

 • Αίσθημα ανεπάρκειας των συμμετεχόντων σχετικά με τις προτεινόμενες μαθησιακές δραστηριότητες
 • Ύπαρξη προκατάληψεων, αρνητικών στάσεων ή δυσπιστίας μεταξύ των γενεών
 • Παρουσία διαφορετικών μορφών επικοινωνίας, όπως η χρήση διαφορετικού λεξιλογίου, εκφράσεων και ορολογιών, που αποτελούν χαρακτηριστικά μιας γενιάς
 • Διαφορετική αντίληψη του χρόνου και συνεπώς της διάρκειας των μαθησιακών δραστηριοτήτων
 • Παρουσία φυσικών ή πρακτικών εμποδίων, όπως η πρόσβαση σε κτήρια, τις συγκοινωνίες και τις μετακινήσεις ορισμένων συμμετεχόντων κ.λπ.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:

 • Καθορίστε σαφείς προσδοκίες και ρόλους για κάθε μέλος της ομάδας. Βεβαιωθείτε ότι όλοι κατανοούν τις ευθύνες τους και πώς η δουλειά τους συμβάλλει στην επιτυχία της ομάδας.
 • Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία. Δημιουργήστε ένα περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται άνετα να μοιράζονται τις ιδέες και τις απόψεις τους.
 • Σεβαστείτε τις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αναγνωρίστε το γεγονός ότι άτομα από διαφορετικές γενιές μπορεί να έχουν διαφορετικούς τρόπους αντίληψης των πραγμάτων και καλλιεργήστε την ενεργό ακρόαση.
 • Αξιοποιήστε τα δυνατά σημεία κάθε γενιάς. Κάθε γενιά έχει τις δικές τις ιδιαίτερες δεξιότητες και εμπειρίες να προσφέρει στο τραπέζι. Βρείτε τρόπους να αξιοποιήσετε αυτές τις δυνάμεις για να δημιουργήσετε μια ισχυρότερη ομάδα.
 • Επαινέστε την επιτυχία. Επιδοκιμάστε τις επιτυχίες της ομάδας στο σύνολό της και αναγνωρίστε τη συνεισφορά του κάθε μέλους. Αυτό θα βοηθήσει να καλλιεργηθεί μια αίσθηση ενότητας και συνεργασίας.
 • Να παρέχετε ανατροφοδότηση. Η εποικοδομητική ανατροφοδότηση βοηθά τα μέλη της ομάδας να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι εργάζονται για τους ίδιους στόχους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:

 • Να δημιουργείτε ζώνες: Επίσημες και ανεπίσημες κοινωνικές δραστηριότητες. Ομαδική εργασία που περιλαμβάνει διαφορετικές γενιές. Εγχειρήματα που περιλαμβάνουν διαφορετικές γενιές. Ανάμειξη πιο έμπειρων εργαζομένων με αρχάριους. Κοινωνική πλατφόρμα και κοινωνικές πύλες.
 • Να ενεργείτε σύμφωνα με τις διαφορές των γενεών: Να μιλάτε τη γλώσσα κάθε γενιάς. Να τονίζετε τη σημασία της εμπειρίας στις νεότερες γενιές. Να πραγματοποιείτε αξιολογήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές των γενεών. Να αναπτύσσετε μοντέλα επικοινωνίας που είναι κατάλληλα για τις γενιές.
 • Να ενισχύετε τα κίνητρα: Να αναθέτετε ευθύνες. Να κάνετε τις μεγαλύτερες γενιές να αισθάνονται πολύτιμες. Να κατανέμετε τον φόρτο εργασίας σύμφωνα με τις γενιές. Να αναθέτετε καθήκοντα και να παρέχετε καθοδήγηση με βάση την τεχνολογία και την εμπειρία στις πιο παλιές γενιές.
 • Να υποστηρίζετε την προσωπική ανάπτυξη: Να ενθαρρύνετε τις παλαιότερες γενιές να είναι καινοτόμες και λάτρεις της τεχνολογίας. Να καθοδηγείτε και να παρέχετε συμβουλές. Να αναλύετε τις ανάγκες αξιολογώντας το γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων.
 • Σεβασμός και κατανόηση μεταξύ των γενεών: Να αποφεύγετε συμπεριφορές και γλώσσα που προκαλεί συγκρούσεις μεταξύ των γενεών. Να καλλιεργείτε την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό προς τις ιδέες όλων.