Θέμα 2: Κοινές «προκλήσεις» μεταξύ της διαγενεακής μάθησης και ενός πολυγενεακού χώρου εργασίας

Η κύρια «πρόκληση» αφορά την αντιμετώπιση των επιβλαβών στερεοτύπων που αποδίδονται σε διαφορετικές γενιές και την αντικατάστασή τους, μέσα από μια βαθιά κατανόηση των λόγων για τους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να έχουν ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους με τρόπο που αλληλοσυμπληρώνουν και ωφελούν ο ένας τον άλλο.

Οι πιο Κοινές Διαγενεακές Ομάδες: (Waldman, 2021)

  • Η Σιωπηρή Γενιά/ Τhe Silent Group (γεν. 1925 και 1945 – στερεότυπο : πιστοί μολονότι παραδοσιακοί)
  • Οι Baby boomers (γεν. 1946 και 1964 – στερεότυπο : συνεργάσιμοι μολονότι απροσάρμοστοι)
  • Η γενιά X (γεν. μεταξύ του 1965 και 1980 – στερεότυπο : ανεξάρτητοι μολονότι ψυχροί)
  • Οι Μιλένιαλ (γεν. μεταξύ του 1981 και 2000 – στερεότυπο : αποφασιστικοί μολονότι δεσποτικοί)
  • Η γενιά Z (γεν. μεταξύ του 2001 και 2020 – στερεότυπο : προοδευτικοί μολονότι άπιστοι)

Ωστόσο, ο καθηγητής Gerhardt (2020) εξηγεί ότι αυτά τα στερεότυπα σε σχέση με τις γενεές είναι προβληματικά και ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις ηλικιακές προκαταλήψεις αναπτύσσοντας αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Προτείνει ανοικτές προσεγγίσεις για την εξισορρόπηση των διαφορετικών συμφερόντων των διαφόρων γενεών.

Μερικά παραδείγματα ανοικτών προσεγγίσεων είναι:

  • Πέρα από την απλή αποδοχή των διαφορών που χαρακτηρίζουν διαφορετικές γενεές, τα άτομα θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν αυτές τις διαφορές με έξυπνους και ωφέλιμους τρόπους.
  • Εκμάθηση τρόπων ευελιξίας και επιδοκιμασίας της ποικιλομορφίας σε κάθε περιβάλλον.
  • Εκμάθηση τρόπων συνεργασίας και εκτίμησης των μοναδικών προτιμήσεων, συνηθειών και συμπεριφορών των διαφορετικών γενεών.

Aυτή η Φωτογραφία προέρχεται από Άγνωστο Δημιουργό και έχει άδεια χρήσης CC BY-ND

Η Αποδοκιμασία των Επιβλαβών Στερεότυπων σε σχέση με της Γενεές

Η διαγενεακή μάθηση στοχεύει στην καταπολέμηση στερεότυπων που σχετίζονται με τον ηλικιακό ρατσισμό και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών και στην αλληλεγγύη σε όλο τον κύκλο ζωής (Clyde Α., & Kerr Β., 2022).

Αυτό που συμβαίνει σε πολλούς χώρους εργασίας είναι ότι αυτό που ονομάζουμε «χάσμα γενεών» μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, δημιουργώντας την εσφαλμένη εντύπωση ότι το να γεννηθείς σε μια διαφορετική περίοδο είναι καθοριστικός παράγοντας για το ποιος είσαι.

Το βιβλίο «A Feel of Generations at War» της Leah Georges (κοινωνική ψυχολόγος) εξηγεί πώς τα στερεότυπα σε σχέση με τις διαφορετικές γενιές μας εμποδίζουν από το να οικοδομήσουμε σχέσεις με άτομα διαφορετικών ηλικιών. 

«… τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι αυτές οι γενιές μπορεί να μην υπάρχουν;»

«Έχουμε πολύ περισσότερα κοινά παρά διαφορές μεταξύ μας.»

Αυτό το βίντεο εξηγεί πώς να είστε ευέλικτοι σε έναν εργασιακό χώρο όπου δουλεύουν άτομα από διαφορετικές γενεές. Όπως και σε κάθε εργασιακό χώρο, έτσι και σε ένα διαγενεακό περιβάλλον υπάρχουν κοινές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς. Η Leah Georges προτείνει τρόπους αντιμετώπισης αυτών των στερεότυπων σε σχέση με τις γενεές, οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Navigating the Multigenerational Workplace | Leah Georges | TEDxCreightonU – YouTube