Θέμα 2: Περιεχόμενο ψηφιακών μαθημάτων με Canva, YouTube

Όλοι μας μαθαίνουμε οπτικά. Όλοι έχουμε διαφορετικά στυλ μάθησης, αλλά μία εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις για όλους μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Canva είναι ένα φανταστικό εργαλείο για τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να παρουσιάσουν υλικό στους μαθητές με οπτικό τρόπο και οι μαθητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να εκφράσουν νέες έννοιες με σαφή και διαισθητικό τρόπο.

Ένα από τα καλύτερα στοιχεία του Canva είναι ό,τι μας επιτρέπει να πάμε την οπτική μάθηση σε ένα νέο επίπεδο: Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να γίνουν «σχεδιαστές σκέψης», πράγμα που σημαίνει ό,τι μπορούμε να αποκτήσουμε τη δεξιότητα να φανταζόμαστε και να δημιουργούμε λύσεις σε προβλήματα αντί να εντοπίζουμε μόνο τα υπάρχοντα. Η μάθηση και η διδασκαλία συμβαίνουν καθώς οραματιζόμαστε, δημιουργούμε, μοιραζόμαστε και αναθεωρούμε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι τα κατάλληλα εργαλεία.

«Μπορείτε να μεταμορφώσετε τον κόσμο όταν τον προσεγγίζετε με στόχο τη φαντασία και τη δημιουργία λύσεων», γράφουν οι δημιουργοί του Σχεδιαστική Σκέψη για Εκπαιδευτικούς.

https://www.freepik.com

10 τρόποι χρήσης του Canva στην τάξη σας:

  1. Εξάσκηση Σχεδιαστικής Σκέψης
  2. Σχεδιάστε το δικό σας σχέδιο μαθήματος
  3. Ανακαλύψτε τα σχέδια μαθημάτων άλλων εκπαιδευτικών
  4. Βοηθήστε τους μαθητές να δημιουργήσουν χαρτοφυλάκια μάθησης
  5. Δημιουργήστε παρουσιάσεις και βίντεο
  6. Δημιουργήστε ένα εμπορικό σήμα για την τάξη σας
  7. Ζητήστε από τους μαθητές να δημιουργήσουν σχέδια μάθησης
  8. Κάντε τις ομαδικές εργασίες πιο ενδιαφέρουσες
  9. Ποσοτικοποιήστε τις πληροφορίες με διαγράμματα και γραφήματα
  10. Δημιουργήστε φύλλα εργασίας και ασκήσεις

Γίνετε δημιουργικοί με το Canva για εκπαιδευτικούς