Θέμα 2: Τα οφέλη της αποτελεσματικής διαγενεακής επικοινωνίας

Μερικά από τα οφέλη της αποτελεσματικής διαγενεακής επικοινωνίας τόσο για τους νεότερους όσο και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες περιλαμβάνουν:

Νεότεροι συμμετέχοντες:

  • Λαμβάνουν επαγγελματική εμπειρία από τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμμετέχοντες.
  • Αποκτούν νέες εμπειρίες ζωής και αναμνήσεις.
  • Μπορούν να δημιουργήσουν ωφέλιμες σχέσεις και επαφές, καθώς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες μπορούν να τους ανοίξουν πόρτες και να λειτουργήσουν ως «πρότυπα» γι’ αυτούς όσο αυτοί αναζητούν εργασία.
  • Αυτοανάπτυξη των νεών και μετάδοση της παράδοσης από τους μεγαλύτερους.

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες

  • Έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες της ζωής τους (γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης)
  • Δημιουργούν νέες επαφές και σχέσεις με νεαρά άτομα
  • Είναι σε θέση να ενημερώνονται σε θέματα που αφορούν τους νέους και να εξοικειώνονται με τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι τελευταίοι (συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης)
  • Μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες
  • Ο ελεύθερος χρόνος ξοδεύεται με χρήσιμους και παραγωγικούς τρόπους

Αυτό το σύντομο βίντεο εξηγεί πώς η ενίσχυση  της κατανόησης μεταξύ των γενεών μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική επικοινωνία στον χώρο εργασίας. Το βίντεο εξηγεί ότι η επίλυση μιας διαφωνίας μεταξύ ατόμων νεαρότερων και μεγαλύτερων ηλικιών στον χώρο εργασίας θα πρέπει να παραβλέπει τις διαφορές μεταξύ των γενεών και να εστιάζει αντ’ αυτού στα αίτια που οδήγησαν στη διαφωνία, που οφείλονται στη συμπεριφορά και την αποδοτικότητα εργασίας, και όχι στο άτομο ή την ηλικία του. Αν και το βίντεο επικεντρώνεται κυρίως στον χώρο εργασίας, αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα για την κατανόηση της διαγενεακής επικοινωνίας σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Generational Communication Gaps in the Workplace – YouTube