Θέμα 2: Τι είναι διαθρησκεία

Η UNESCO θεωρεί τη θρησκεία ως έκφραση της κουλτούρας και της θρησκευτικής πολυμορφίας και τον διαθρησκειακό διάλογο ως μέρος της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, αντίστοιχα. Πράγματι, τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν τις θρησκείες ως αναπαλλοτρίωτο μέρος της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Μια ανθρωπότητα που θέλει να επιβιώσει και να ζήσει με αυξανόμενη αξιοπρέπεια και πληρότητα, παρά τις δυσκολίες, δεν έχει την πολυτέλεια να απαρνηθεί τις παραδοσιακές της σοφίες.

Ο διαθρησκειακός διάλογος δεν επιδιώκει να αλλάξει τις ιδέες των ανθρώπων για τις θρησκείες ή τις πεποιθήσεις τους, αλλά προσπαθεί να βρει κοινό έδαφος μεταξύ των θρησκειών, να επικεντρωθεί στις κοινότητες και, μέσω της έμφασης στην αρμονία και την ειρήνη, θέλει να βρει λύσεις σε πολλά από τα κοινά μας προβλήματα. Πράγματι, ένας από τους λόγους για τον διαθρησκειακό διάλογο είναι «να παρέχει μια ατμόσφαιρα ελευθερίας» (Kurucan, 2006, σ.17).