Θέμα 2: Χρήση εργαλείων αξιολόγησης: Quizalize, Google Forms, LimeSurvey

Οι διαδικτυακές τάξεις, και οι επιλογές εξ αποστάσεως και υβριδικής μάθησης, γίνονται το νέο φυσιολογικό για πολλούς εκπαιδευτικούς. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί έχουν προσαρμόσει διάφορες πτυχές του προγράμματός τους, των τεχνικών και των εργαλείων τους, για να διασφαλίσουν ό,τι οι μαθητές παραμένουν αφοσιωμένοι και επιτυχημένοι εντός και εκτός της τάξης. Μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν την κατανόηση των μαθητών, λαμβάνουν πολύτιμα δεδομένα σχετικά με τη μάθηση των μαθητών, και στη συνέχεια χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να τροποποιήσουν τη διδασκαλία. Όταν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι ξέρουν (ή δεν ξέρουν) οι μαθητές, μπορούν να προσαρμόζονται ώστε να ανταποκρίνονται στο επίπεδό τους.

Τα ψηφιακά συστήματα αξιολόγησης καθοδηγούν τους μαθητές σε κάθε εξέταση, παρακολουθούν την πρόοδό τους σε πραγματικό χρόνο, και παρέχουν πρόσβαση σε όλα τα βοηθητικά εργαλεία που μπορεί να χρειαστούν για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Ακολουθούν ορισμένα εργαλεία, τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία και την αξιολόγηση πιο ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και καινοτόμα:

Quizalize. Διασκεδαστικά παιχνιδοποιημένα κουίζ. Αποκτήστε άμεσα δεδομένα και βοηθήστε τους μαθητές να αναπτυχθούν με εξατομικευμένη διδασκαλία – ξεκινήστε μέσα σε λίγα λεπτά.

Google Forms. Δημιουργήστε και μοιραστείτε εύκολα διαδικτυακές φόρμες και έρευνες και αναλύστε τις απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο. Απλή διαδικασία δημιουργίας μίας ηλεκτρονικής φόρμας, όπως ακριβώς η δημιουργία ενός εγγράφου. Ανάλυση των απαντήσεων με τη χρήση αυτοματοποιημένων περιλήψεων.

LimeSurvey. Το απλό, γρήγορο και ανώνυμο εργαλείο διαδικτυακής έρευνας που είναι γεμάτο με πληροφορίες. Μαθητές, επαγγελματίες και επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάσουν μία έρευνα και να λάβουν τις καλύτερες πληροφορίες, είναι δωρεάν και απίστευτα εύκολο.

Διαδικτυακή διδασκαλία - τρόποι αξιολόγησης των μαθητών