Θέμα 3: Επιλογή και διαρρύθμιση του χώρου

  • Υπάρχουν διάφορες επιλογές όσον αφορά το περιβάλλον όπου θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες. Ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας σας, μπορείτε να καθορίσετε/αποφασίσετε αν ό χώρος διεξαγωγής του προγράμματος θα είναι εσωτερικός ή εξωτερικός, αν ο φωτισμός είναι επαρκής και αν τηρούνται οι αρχές της προσβασιμότητας για κάθε συμμετέχοντα.
  • Θα πρέπει να είναι ένα περιβάλλον στο οποίο τόσο οι μεγαλύτεροι όσο και οι νεότεροι συμμετέχοντες έχουν προτίμηση και στο οποίο αισθάνονται άνετα.

Παραδείγματα χώρων όπου μπορούν να διεξαχθούν διαγενεακά προγράμματα από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και διεθνώς:

  • κέντρα ημέρας
  • ιδρύματα κλειστής φροντίδας
  • κέντρα προσχολικής φροντίδας
  • σχολεία
  • πανεπιστήμια
  • κοινότητες