Θέμα 3: Οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ των διαφορετικών ομάδων μάθησης μεταξύ των γενεών

Μπορεί να υποτεθεί ότι όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στη διαγενεακή μάθηση έχουν το κίνητρο να μάθουν η μία από την άλλη. Ωστόσο, μπορεί επίσης να αναμένεται ότι οι ενήλικες είναι πιο πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τη νεότερη γενιά. Μερικές φορές, οι νέοι μπορεί να γίνουν ανυπόμονοι ή να μην ενδιαφέρονται για το τι έχουν να πουν οι ηλικιωμένοι. Μία από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων θα ήταν ότι οι ηλικιωμένοι μπορεί να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για να απορροφήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μοιράζονται μαζί τους οι νεότεροι συνάδελφοί τους. Παρόλο που υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι η νεότερη γενιά περιγράφεται ως πιο ρευστή και με περισσότερες διαφορετικές ταξινομήσεις και ταυτότητες που δεν υπήρχαν με τις παλαιότερες γενιές. Υπήρξε μια αλλαγή μεταξύ της παλαιότερης και της νεότερης γενιάς με τα χρόνια και η μάθηση μεταξύ των γενεών συμβάλλει στη γεφύρωση αυτών των χασμάτων και βοηθά τις διαφορετικές γενιές να επικοινωνούν μεταξύ τους.