Θέμα 3: Παραδείγματα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων μικρότερων και μεγαλύτερων ηλικιών

Ορισμένες δεξιότητες και τρόποι αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης σε ένα διαγενεακό περιβάλλον είναι:

 • Να κάνετε ερωτήσεις
 • Να έχετε οπτική επαφή
 • Να κάνετε τόσο θετικούς όσο και αρνητικούς ισχυρισμούς
 • Να λέτε συγνώμη
 • Να δείχνετε στοργή

Και τα δύο μέρη θα πρέπει να εκτιμούν το γεγονός ότι η διαγενεακή μάθηση είναι μια σχέση αμοιβαίας αγάπης και υποστήριξης.

Ορισμένες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προωθήσουν την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερα ηλικιακά ομάδων είναι (Nguyen et al.):

 • κοινές δραστηριότητες αναψυχής
 • παιχνίδια με κάρτες
 • παρακολούθηση τηλεόρασης
 • ηλεκτρονικά παιχνίδια στον υπολογιστή

Πιο κάτω παρουσιάζουμε ορισμένα παραδείγματα έργων που κατάφεραν να προωθήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ νέων και ηλικιωμένων:

 • Οι Nguyen et al. (2015) προσπάθησαν να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης. Προσέλαβαν ηλικιωμένους από διαφορετικό υπόβαθρο καθώς και εθελοντές νέους ηλικίας 10-15 ετών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε εβδομαδιαίες συναντήσεις για τρεις μήνες όπου κάθε ηλικιωμένος ανέλαβε να συνεργαστεί με έναν νέο. Κάθε ζευγάρι κλήθηκε να λάβει μέρος σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ενώ τα αποτελέσματα σε σχέση με την αλληλεπίδραση μεταξύ των παικτών έγινε μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής κατέδειξαν ότι τα κοινωνικά παιχνίδια αυξάνουν την επικοινωνία, που στην προκειμένη περίπτωση αφορούσε τη διαγενεακή αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ νέων και ηλικιωμένων ατόμων. Τέτοια παιχνίδια αυξάνουν τις ευκαιρίες για διαγενεακή αλληλεπίδραση ενώ αυξάνουν παράλληλα τα κίνητρα για επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων.
 • Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων γενεών είναι το έργο «History Alive!» που διαχειρίζεται το Elders Share the Arts (ESTA). Το έργο αυτό ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών γενεών δημιουργώντας έναν χώρο για διάλογο σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Η επιλογή των συμμετεχόντων και των θεμάτων προς συζήτηση έγινε από τα τοπικά σχολεία και από την κοινότητα των ηλικιωμένων της περιοχής. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα θέματα που τους δόθηκαν μέσω των θεατρικών και εικαστικών τεχνών, τεχνικών αφήγησης ή του γραπτού λόγου. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό διευθυντή του ESTA, τα οφέλη αυτού του έργου ήταν πολλά, καθώς οι ηλικιωμένοι είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην παρουσίαση και τα αγγλικά (στην περίπτωση που μάθαιναν τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα) καθώς και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις ιστορίες της ζωής τους με τους νέους. Οι νέοι, από την άλλη πλευρά, είχαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τον σεβασμό και να αλλάξουν τον τρόπο αντίληψής τους για τους τους ηλικιωμένους, αποκτώντας έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε θέματα που αφορούν τους τελευταίους (Neugass H., Beete P. 2015).
 • Σε μια άλλη μελέτη που διεξήχθη στην Ισπανία, ερευνητές προσπάθησαν να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα 133 διαγενεακών προγραμμάτων. Πιο κάτω ακολουθούν τα συμπεράσματά τους από τα προκαταρτικά αποτελέσματα:
  • τόσο οι νέοι όσο και οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες είχαν αυξήσει την περιέργεια τους ανακαλύπτοντας νέες πραγματικότητες
  • οι ηλικιωμένοι είχαν αυξημένα κίνητρα να μάθουν καινούργια πράγματα
  • και οι δύο ομάδες συμμετείχαν στη διδασκαλία και τη μάθηση
  • υπήρξε αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ τους
  • οι νεότεροι έδειξαν μεγαλύτερο σεβασμό προς τους ηλικιωμένους