Θέμα 3: Πρακτικές προκλήσεις στην προσέγγιση διαφορετικών γενεών  στην εκπαίδευση

Ορισμένες προκλήσεις απορρέουν από τον τρόπο με τον οποίο η διαγενεακή μάθηση ενσωματώνεται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα και στις πολίτικές μας (EPALE, 2020).

  • Οι περιορισμοί της κοινωνικής πολιτικής, οι εξωτερικοί έλεγχοι της ατομικής ελευθερίας που διατηρεί η κοινωνία.
  • Άκαμπτες θεσμικές δομές και συμβάσεις, όπως τα εκπαιδευτικά κτήρια – και σε σχέση με τη φυσική προσβασιμότητα.
  • Έλλειψη γνώσεων στον τομέα της διαγενεακής μάθησης και οργανωτικών ικανοτήτων, όπως η διοίκηση και η στρατηγική.
  • Απροθυμία του προσωπικού και έλλειψη κατάρτισης.
  • Έλλειψη ενός προγράμματος σπουδών διαγενεακής μάθησης.
  • Περιορισμένη χρηματοδότηση και πόροι.

Aυτή η Φωτογραφία προέρχεται από Άγνωστο Δημιουργό και έχει άδεια χρήσης CC BY-ND