Θέμα 3: Πώς να διασφαλίσετε την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων

1.Σκεφτείτε το κοινό σας: Nα είστε ενήμεροι

Διαφάνειαάμεση, ειλικρινής επικοινωνία

2.Εξασκηθείτε στην ενεργητική ακρόαση – δείξτε πλήρη προσοχή σε μια ανταλλαγή κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας

Ισότητακοινωνική ευαισθησία

3.Να μεταφέρετε το μήνυμά σας όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται: Εφαρμόστε τα 5C’s

Αισιοδοξίαδιατηρήστε μια θετική στάση

4.Να χρησιμοποιείτε το σωστό μέσο ή πλατφόρμα επικοινωνίας: επιλέξτε την πλατφόρμα ανάλογα

Περιβάλλονσε ποιο χώρο επικοινωνείτε

Αυτή η Φωτογραφία προέρχεται από Άγνωστο Δημιουργό και έχει άδεια χρήσης  CC BY