Θέμα 3: Πώς οι πρακτικές μεταξύ των γενεών συμβάλλουν σε περισσότερες κοινότητες και χώρους εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

Οι διαφορές στις ηλικίες ή στις γενεές συχνά τείνουν να παραμείνουν απαρατήρητες στη δημιουργία χώρων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Ενώ πολλές εταιρείες επικεντρώνονται στη βελτίωση της διαφορετικότητας και της ένταξης, τα στερεότυπα που βασίζονται στην ηλικία παραμένουν σε βιομηχανίες και οργανισμούς κάθε μεγέθους. Συχνά, όταν οι εταιρείες εστιάζουν στη βελτίωση της διαφορετικότητας, εστιάζουν σε μετρήσεις, όπως το φύλο ή η εθνικότητα . Η κατανόηση και η διαχείριση των διαφορών γενεών στο χώρο εργασίας απαιτεί την ίδια προσέγγιση με τη βελτίωση οποιουδήποτε άλλου είδους διαφορετικότητας.

Η πρακτική μεταξύ των γενεών μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία όπου άτομα από διαφορετικές γενιές συμμετέχουν σε δραστηριότητες που στοχεύουν σε στόχους με αμοιβαία οφέλη και μέσω αυτής της διαδικασίας οι συμμετέχοντες διατηρούν μια ευνοϊκή σχέση βασισμένη στο μοίρασμα. Όλες αυτές οι πτυχές έχουν τεράστια αξία για κάθε οργανισμό ή χώρο εργασίας για επιτυχή λειτουργία. Ωστόσο, υπάρχει μια κοινή παρανόηση ότι η αντιμετώπιση διαφορετικών γενεών στο χώρο εργασίας απαιτεί πολλή καλή διαχείριση συγκρούσεων. Ωστόσο, η κατανόηση των διαφορών των γενεών στο χώρο εργασίας δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Όπως κάθε τύπος διαφορετικότητας, η προσθήκη μελών διαφορετικών γενεών σε έναν οργανισμό μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών φέρνουν διαφορετικές απόψεις στο τραπέζι, συμβάλλοντας στην αύξηση της καινοτομίας και της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων. Η καθοδήγηση μεταξύ γενεών (και η αντίστροφη καθοδήγηση) μπορεί να οδηγήσει σε ανταποδοτική εξέλιξη της σταδιοδρομίας και να αυξήσει τη διατήρηση των εργαζομένων. Η ποικιλομορφία των γενεών μπορεί επίσης να βοηθήσει τις εταιρείες να κατανοήσουν καλύτερα μια διαφορετική βάση πελατών. Μέλη από διαφορετικές γενιές φέρνουν διαφορετικές προοπτικές στο χώρο εργασίας και αντανακλούν διαφορετικές προσδοκίες ζωής, κάτι που είναι χρήσιμο για την προσέλκυση μιας ευρύτερης πελατειακής βάσης.

Η πρακτική μεταξύ των γενεών προσελκύει το ενδιαφέρον ως προσέγγιση της κοινοτικής ανάπτυξης, μέσω της κοινωνικής ένταξης και συνοχής. Διευκολύνει τη δημιουργία ενεργών και βιώσιμων κοινοτήτων που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινωνική ένταξη. Τείνει να καταργεί τα εμπόδια που εμποδίζουν άτομα από διαφορετικές γενιές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ή λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. Για παράδειγμα, έργα όπως η αναγέννηση της γειτονιάς και η διατήρηση/προστασία του περιβάλλοντος διευκολύνουν τις πρακτικές μεταξύ των γενεών και αποφέρουν οφέλη σε όλες τις γενιές που ζουν στη γειτονιά.

Δύο γενιές στην κοινότητα συνεργάζονται

Βίντεο

Οφέλη από ένα εργατικό δυναμικό πολλών γενεών

Στερεότυπα για τη γήρανση