Θέμα 3: Ψηφιακό περιεχόμενο με EdrawMax, Quizlet, Edpuzzle

Η κατάρτιση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη ορθής διαγενεακής πρακτικής. Άνθρωποι από όλα τα επίπεδα εργασίας – υπεύθυνοι στρατηγικής, ανώτερα διοικητικά στελέχη, επόπτες, εθελοντές, μέλη οικογενειών και άτομα – χρειάζονται καλή γνώση για το τι πραγματικά είναι η διαγενεακή πρακτική και ποια είναι τα οφέλη για τους εμπλεκόμενους. Με τη γνώση ακολουθεί η αυτοπεποίθηση για τον επιτυχή σχεδιασμό, τη διευκόλυνση, τη μέτρηση και την αξιολόγηση του αντίκτυπου της διαγενεακής πρωτοβουλίας.

Οι δραστηριότητες και η μάθηση πρέπει να είναι κατάλληλες και ενδιαφέρουσες για όλους. Υπάρχουν ορισμένα εργαλεία που μπορούν να κάνουν τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα τόσο για τους μεγαλύτερους όσο και για τους νεότερους:

EdrawMax. Σχεδιάστε, οπτικοποιήστε και παρουσιάστε καλύτερα αποτελέσματα με το λογισμικό διαγραμμάτων

Quizlet. Οι έρευνες δείχνουν ό,τι η εξέταση του εαυτού σας με κάρτες μνήμης είναι πιο αποτελεσματική από το να ξαναδιαβάσετε τις σημειώσεις σας. Από τα μαθηματικά μέχρι την ιατρική και τις σύγχρονες γλώσσες, το Quizlet χρησιμοποιείται από μαθητές σε πάνω από 100 διαφορετικά θέματα.

Edpuzzle. Δέσμευση που μπορείτε να δείτε, αποτελέσματα που μπορείτε να μετρήσετε. Δώστε στους μαθητές τη δυνατότητα να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μάθησή τους με διαδραστικά μαθήματα βίντεο που κεντρίζουν τη δημιουργικότητα και την περιέργεια.

https://www.freepik.com