Θέμα 4: Η σημασία της συγκέντρωσης διαφορετικών γενεών

Η μάθηση μεταξύ των γενεών είναι σημαντική για όλες τις γενιές, καθώς οι μελέτες έχουν αποδείξει ότι διευκολύνει την ανάπτυξη παρέχοντας παράλληλα πολλά οφέλη, όπως:

1. Πολλαπλές απόψεις: Προώθηση θετικών απόψεων για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους ως ίσους, με το καθένα να έχει ισχυρή ικανότητα για αντιπροσωπεία και αυτονομία. Κάθε γενιά έχει διαφορετικές δεξιότητες για να βρει δημιουργικούς τρόπους και ιδέες για την επίλυση προβλημάτων, είτε στην κλίμακα της καθημερινής ζωής είτε στην κλίμακα της εργασίας. Αυτή η ηλικιακή ποικιλομορφία έχει ως αποτέλεσμα τη διαφορετικότητα στην επίλυση προβλημάτων, επειδή η αλληλεπίδραση με τους άλλους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία ζωής κάθε ατόμου.

Επί του παρόντος, οι γενιές ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες, η καθεμία με διαφορετικές απαιτήσεις και απόψεις. Η διοίκηση στην εργασία πρέπει να κατανοεί αυτές τις απαιτήσεις και να επικεντρώνεται στα δυνατά σημεία κάθε γενιάς. Αυτό, με τη σειρά του, βοηθά στη γνώση των κινήτρων κάθε γενιάς, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία ενός θετικού διαδραστικού περιβάλλοντος εργασίας

Οι 5 γενιές

2. Σχέσεις με νόημα:

Κοινωνικά κατασκευασμένη μάθηση μέσω συνεχών, ενεργών και συνεργατικών σχέσεων σε ένα αυθεντικό πολιτισμικό πλαίσιο, όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν μαζί, ο ένας από τον άλλον και ο ένας για τον άλλον, τόσο στον πολιτισμό, την ιστορία και με βάση την εμπειρία ή τις δεξιότητες. Επιπλέον, οι σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ συναδέλφων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων είναι σαν τις οικογενειακές σχέσεις που καλύπτουν τις συναισθηματικές ανάγκες των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, οι διαφορετικές μέθοδοι επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών γενεών μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξήγηση. Στις παλαιότερες γενιές αρέσει να επικοινωνούν πρόσωπο με πρόσωπο ή τηλεφωνικά, ενώ οι νεότερες τείνουν να χρησιμοποιούν τεχνολογία στην επικοινωνία, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης, τα κοινά στερεότυπα επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, γεγονός που οδηγεί σε συγκρούσεις. Οι μεγαλύτεροι πιστεύουν ότι οι νεότεροι στερούνται σεβασμού, ενώ οι νεότεροι πιστεύουν ότι οι μεγαλύτεροι είναι παραδοσιακοί και δεν τους αρέσει η καινοτομία. Η κατανόηση αυτών των διαφορών βοηθά στην επίλυση των συγκρούσεων που προκύπτουν μεταξύ τους για να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ουσιαστικής μοναδικής σύνδεσης μεταξύ των γενεών.

Βίντεο: 81χρονος και 4χρονος σχηματίζουν τον πιο αξιολάτρευτο δεσμό

3. Ευκαιρίες για δια βίου μάθηση

Δια βίου μάθηση με ευκαιρίες για επίσημη, μη τυπική και άτυπη μάθηση. Είναι μια αντανακλαστική σχέση μάθησης μεταξύ των γενεών – κάθε γενιά παρέχει στην επόμενη την εμπειρία και τη σοφία της, ενώ η νέα γενιά παρέχει στην προηγούμενη γενιά τις τελευταίες καινοτομίες και την τρέχουσα τεχνολογία. Αυτό επηρεάζει την κοινωνία να προετοιμαστεί για μελλοντική ηγεσία. Όσον αφορά το εύρος της εργασίας, η ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων οδηγεί στη δημιουργία ενός θετικού διαδραστικού περιβάλλοντος μέσω της οργάνωσης προγραμμάτων καθοδήγησης, για παράδειγμα ενθάρρυνσης μεγαλύτερων εργαζομένων παίρνοντας νεότερους υπαλλήλους υπό την προστασία τους για να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους.

4. Ανάπτυξη και διατήρηση γνώσης

Κινητοποίηση των πόρων της κοινότητας για τον εμπλουτισμό της μάθησης μικρών και μεγάλων. Ακόμη και σε κλίμακα εργασιακού περιβάλλοντος, οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι χαρακτηρίζονται από γνωστική ωριμότητα και εμπειρία που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων. Αυτό οφείλεται στη σοφία που έχουν κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η σοφία θεωρείται ως υποστηρικτική των νεότερων για να τους βοηθήσει στη δημιουργικότητα. Αυτή η γνώση και η πολιτιστική κληρονομιά παραμένουν στο εργασιακό περιβάλλον και συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο ποικίλλει μεταξύ διαφορετικών γενεών, για παράδειγμα, η τεχνολογία και οι υπολογιστές έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης και της καθημερινής ζωής σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές. Αυτό επηρεάζει την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Διαφορές γενεών στον σημερινό χώρο εργασίας