Θέμα 4: Θετικά Αποτελέσματα Διαγενεακής Μάθησης για τη Νεότερη Γενιά

Η νεότερη γενιά μπορεί να μάθει πολλά από τις παλαιότερες γενιές και μπορεί να αποκτήσει ποικίλες γνώσεις και δεξιότητες. Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, η συναισθηματική ανάπτυξη, η απόκτηση μεγαλύτερης αίσθησης αυτοεκτίμησης και αυτοσεβασμού είναι μερικά μόνο από τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να κερδίσει η νέα γενιά. Είναι επίσης αποδεδειγμένο ότι τα άτομα από τις νεότερες γενιές που ασχολούνται με τη διαγενεακή μάθηση δείχνουν αυξημένα αισθήματα κοινωνικής ευθύνης, καθώς και αισιοδοξία, ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση και έχουν υψηλότερο βαθμό δημιουργικότητας, πρωτοβουλίας, υπομονής και διαφάνειας. Η διαγενεακή μάθηση μειώνει τα αρνητικά στερεότυπα που σχετίζονται με τις νεότερες γενιές, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ευρύτερης κατανόησης. Όταν οι νεότερες γενιές επικοινωνούν με τις παλαιότερες γενιές συχνά, η νεότερη γενιά αποκτά προοπτική του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών γεγονότων, πολιτισμών και παραδόσεων. Επιπλέον, οι νεότερες γενιές που εμπλέκονται στη διαγενεακή μάθηση είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν στην κοινότητά τους. Ενώ και οι δύο γενιές μπορούν να μάθουν πολλά από τη διαγενεακή μάθηση, ένα από τα πιο σημαντικά και θετικά αποτελέσματα και για τις δύο είναι η γεφύρωση του χάσματος και των αποστάσεων των σχέσεων, που με τη σειρά του διδάσκει καλύτερη επικοινωνία, σύνδεση και αποτρέπει αρνητικά στερεότυπα, όπως η ηλικία.

Οι νέοι τείνουν να δείχνουν περισσότερο σεβασμό προς τους ηλικιωμένους λόγω της IGL

https://thumbs.dreamstime.com/b/young-man-helping-senior-carrying-grocery-bags-young-man-helping-senior-carrying-grocery-bags-isolated-white-237520368.jpg