Θέμα 4: Προϋπολογισμός

  • Ένα διαγενεακό έργο απαιτεί επίσης έναν ορισμένο προϋπολογισμό – επομένως, πρέπει να γνωρίζετε πόσο θα κοστίσει το έργο που θέλετε να αναπτύξετε.

Από τον χώρο διεξαγωγής μέχρι τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων, τα υλικά και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, όλες αυτές οι πτυχές πρέπει να αναλυθούν σωστά, ανάλογα με το εύρος του έργου σας, προκειμένου να προετοιμάσετε τον προϋπολογισμό σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες που θα προκύψουν.

  • Μπορείτε επίσης να αντλήσετε τον προϋπολογισμό από πηγή χρηματοδότησης. Αναζητήστε και βρείτε ευκαιρίες χρηματοδότησης από την τοπική σας κοινότητα, τους δήμους, τα ιδρύματα, τους τοπικούς συλλόγων που παρέχουν υπηρεσίες.
  • Λάβετε υπόψη ότι πρώτα πρέπει να καθορίσετε αν η χρηματοδότηση θα καλύψει τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματός σας (π.χ. τα έξοδα μετακίνησης) ή μια συγκεκριμένη εργασία.