Θέμα 4: Τρόποι αντιμετώπισης των «προκλήσεων»

Μάθετε πώς να είστε ευέλικτοι στις διαγενεακές σας σχέσεις.

 • Εξατομικεύστε την προσέγγιση σας όταν συναντάτε νέα άτομα. Ανακαλύψτε τι καινούργιο μπορούν να συνεισφέρουν το οποίο κανείς άλλος δεν μπορεί να συνεισφέρει.
 • Αξιοποιήστε τις γνώσεις σας για τα χαρακτηριστικά των γενεών, ούτως ώστε να αναγνωρίζετε και να αποδέχεστε τις διαφορές αντί να τις κρίνετε και να τις αξιολογείτε.
 • Οι αλληλεπιδράσεις σας πρέπει να συνοδεύονται από περιέργεια και ανοιχτό μυαλό. Να κάνετε ερωτήσεις για να ακούτε και να κατανοείτε πραγματικά τους άλλους και όχι για να ανταπαντήσετε.

Υπέρβαση των πρακτικών προκλήσεων

Το EPALE (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ευρώπη) 2020 προτείνει τη διεξαγωγή μιας ξεχωριστής συνάντησης με τις διάφορες ηλικιακές ομάδες που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα πριν συγκεντρωθούν όλοι μαζί, καθώς αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό των προκλήσεων και των αναγκών που μπορεί να υπάρχουν από ατομική και οργανωτική άποψη.

Ερωτήσεις για προβληματισμό σε αυτές τις συναντήσεις:

 • Οι φόβοι, ανησυχίες και οι ομοιότητες μεταξύ των γενεών.
 • Ποιες είναι οι διαφορετικές ανάγκες και η υποστήριξη που χρειάζεται κάθε γενιά.
 • Βρείτε έναν κοινά αποδεκτό χρόνο και χώρο για συνάντηση. Βρείτε προσβάσιμους χώρους ή διαδικτυακές πλατφόρμες.
 • Προσδιορίστε τις μικτές ικανότητες μεταξύ των ομάδων.
 • Αντιμετωπίστε και αμφισβητήστε προκατασκευασμένες υποθέσεις για τον άλλον με φιλικό τρόπο.
 • Αναγνωρίστε τα διαφορετικά στυλ επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.

Ένας οδηγός 6-βημάτων για ένα επιτυχημένο διαγενεακό πρόγραμμα.  

 1. Έμφαση στην προσέλκυση ατόμων: η προσέλκυση κοινού απαιτεί ένα αφοσιωμένο μέλος της ομάδας, το οποίο θα οργανώσει το πρόγραμμα και θα εντοπίσει τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας ή τα ηλικιωμένα άτομα που ζουν στην απομόνωση.
 2. Άρση των εμποδίων: ενημέρωση σχετικά με τυχόν περιορισμούς στη μετακίνηση και τη χρήση μεταφορικών μέσων για να εξετάσετε το ενδεχόμενο παροχής άλλων εναλλακτικών λύσεων.
 3. Θέματα προσβασιμότητας: διασφάλιση του προσβάσιμου χαρακτήρα του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτικών εργαλείων για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην επικοινωνία.
 4. Εκπαίδευση συμμετεχόντων: για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων είναι σημαντικό να παρέχονται οι βασικές πληροφορίες και οι ανάγκες κάθε γενιάς, να οικοδομείται η εμπιστοσύνη και να διευκολύνονται όλες οι εμπλεκόμενες γενεές.
 5. Διατηρήστε το πρόγραμμα ευχάριστο και ανεπίσημο: θα σας συνιστούσαμε να διατηρήσετε τις αλληλεπιδράσεις σας ανεπίσημες, δημιουργώντας ένα οικείο περιβάλλον έτσι ώστε να αυξήσετε τις δυνατότητες κοινωνικοποίησης.
 6. Εφαρμόστε μια προσέγγιση που αξιοποιεί τα δυνατά σημεία: Διαμορφώστε ένα διαγενεακό πρόγραμμα που αποδίδει την ίδια αξία σε όλους τους συμμετέχοντες, λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά σημεία και τις προτιμήσεις όλων.

https://unsplash.com/photos/TlFw-WoI8_w