Θέμα 5: Θετικά Αποτελέσματα Διαγενεακής Μάθησης για την Παλαιότερη Γενιά

Η μάθηση μεταξύ των γενεών μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη στις παλαιότερες γενιές. Συμβάλλει στην αύξηση της αυτοεκτίμησης των ηλικιωμένων, στη βελτίωση της ευημερίας και της υγείας τους, στη μείωση των πιθανοτήτων κατάθλιψης και στην παροχή ενός στόχου ζωής στα γηρατειά τους. Αυξάνει περαιτέρω τις κοινωνικές τους επαφές, αναπτύσσει την ικανότητα να συναναστρέφονται με τις νεότερες γενιές, συμβάλλει στην αύξηση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, μειώνει τη μοναξιά και τείνουν να αισθάνονται περισσότερο μέρος της κοινότητας. Τείνουν να νιώθουν περισσότερο σεβασμό και αναγνώριση για τις θετικές συνεισφορές που έκαναν στην κοινότητα αυτή τη στιγμή, ενώ οι προηγούμενες εμπειρίες και τα επιτεύγματά τους αναγνωρίζονται.

Τα οφέλη του κοινωνικού κεφαλαίου που αποκτώνται μέσω της μάθησης μεταξύ των γενεών έχουν αρνητικές επιπτώσεις, όπου μεταδίδονται από τη μια γενιά στην άλλη με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, τα προγράμματα μάθησης μεταξύ των γενεών αυξάνουν το κοινωνικό κεφάλαιο, όχι μόνο της ομάδας στόχου, αλλά και όλων των γενεών της κοινότητας. Στο τέλος, η μάθηση μεταξύ των γενεών θα ήταν μια διαδικασία που θα ωφελούσε και θα αποφέρει οφέλη και στις δύο ομάδες. Και οι δύο γενιές θα μάθουν πώς να αλληλεπιδρούν με τους άλλους, να δείχνουν συμπόνια, υπομονή και ανεκτικότητα. Αυτές είναι απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες για κάθε ηλικιακή ομάδα για μια επιτυχημένη ζωή.

Η καλλιεργητική περίοδος