Ομαδικές Δραστηριότητες

Συζήτηση για την πολυπολιτισμικότητα και τη διαπολιτισμικότητα

  • Χωρίστε την ομάδα σε δύο ομάδες, η μία εκπροσωπεί την πολυπολιτισμικότητα και η άλλη τη διαπολιτισμικότητα.
  • Δώστε χρόνο σε κάθε ομάδα να ερευνήσει και να προετοιμάσει επιχειρήματα για τη θέση της.
  • Διεξάγετε μια “αντιπαράθεση” μεταξύ των δύο ομάδων, με κάθε ομάδα να παρουσιάζει τα επιχειρήματά της με τους λόγους για τους οποίους η προσέγγισή της παρουσιάζει θετικές ή “αρνητικές” πτυχές (αν υπάρχουν) για κάθε έννοια.
  • Μετά την “αντιπαράθεση”, συντονίζετε μια συζήτηση για να διερευνήσετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία κάθε προσέγγισης και πώς διαφέρουν μεταξύ τους.
  • Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις δικές τους εμπειρίες και προοπτικές σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα και τη διαπολιτισμικότητα και πώς έχουν δει αυτές τις προσεγγίσεις να εφαρμόζονται στις δικές τους κοινότητες.

Το Διαπολιτισμικό Μουσείο

  • Η δραστηριότητα συνίσταται στη διανομή διαφόρων λέξεων που σχετίζονται με τη διαπολιτισμικότητα σε όλη την αίθουσα.
  • Δίπλα σε κάθε λέξη, τοποθετήστε ένα κομμάτι χαρτόνι.
  • Ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν στο χαρτόνι κάτι που σκέφτονται για τη συγκεκριμένη λέξη. Μπορεί να είναι μια ζωγραφιά, μια πρόταση ή μια άλλη λέξη και θα πρέπει να περιηγηθούν εκ περιτροπής σε όλες τις κάρτες.
  • Στη συνέχεια, θα γίνει μια ομαδική συζήτηση για να εξηγήσουν τι έχουν γράψει ή ζωγραφίσει στο χαρτόνι.