Ομαδικές Δραστηριότητες

Ας παρακολουθήσουμε τη σύντομη κατάσταση και ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το σημείο όπου συγκρούεται η διαγενεακή κατανόηση και στάση.

https://www.youtube.com/watch?v=reRcVxAWT1g&t=58s

  • (σταματήστε το βίντεο στο 1:00 λεπτό) Μπορείτε να περιγράψετε αυτή την κυρία; Πώς θα μπορούσατε να την περιγράψετε;
  • (σταματήστε το βίντεο στο 2:00 λεπτό) Τι σκέφτεστε για εκείνη τη στιγμή; Πώς θα μπορούσατε να περιγράψετε τον νεαρό άνδρα;
  • (σταματήστε το βίντεο στο 3:00 λεπτό) Και τι γίνεται με εκείνη την στιγμή;
  • (παρακολουθήστε το μέχρι το τέλος) Και πώς είναι τώρα;

Το ίδιο ισχύει και για τη διαγενεακή εκπαίδευση. Αυτή η κατάσταση αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να κατανοούμε και όχι να έχουμε προκαταλήψεις. Επίσης, ότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και πώς να παρουσιάζουμε τις πληροφορίες έτσι ώστε και οι δύο αυτοί άνθρωποι να μπορούν να τις κατανοήσουν εξίσου μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών.

Ας ορίσουμε την περσόνα που έχουμε στους οργανισμούς μας ή αυτό που φανταζόμαστε ότι αυτός/αυτή θα είναι:

  • Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες: Οι ομάδες 1 και 2 θα δημιουργήσουν μια περσόνα της οποίας το ηλικιακό εύρος είναι 18-40 ετών και οι ομάδες 3 και 4 θα δημιουργήσουν μια περσόνα της οποίας το ηλικιακό εύρος είναι 41-65 ετών.
  • Κάθε ομάδα θα δημιουργήσει την περσόνα της, περιλαμβάνοντας την ταυτότητα, την ηλικία, το επάγγελμα και τα ενδιαφέροντά της.
  • Αξιολογήστε πόσο ψηφιακά προηγμένο μπορεί να είναι αυτό το πρόσωπο.
  • Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την περσόνα της και θα συζητήσει τις επιλογές της.