Ομαδικές Δραστηριότητες

Παρακαλώ επιλέξτε τη λανθασμένη απάντηση και συζητήστε την:

 • Καθώς ο πληθυσμός του κόσμου αυξάνεται, δεν υπάχρει ανάγκη οι νέοι να βασ΄πιζονται στους ηλικιωμένους.
 • Η διαγενεακή μάθηση βασίζεται συνήθως στην αφήγηση ιστοριών.
 • Μπορεί κανείς να έχει μια γνήσια αίσθηση σύνδεσης μεταξύ των γενεών με τη συνδημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων.
 • Οι ιστορίες διεγείρουν τα συναισθήματα του ακροατή και τον κάνουν να αισθάνεται συνδεδεμένος τόσο με την αφήγηση όσο και με τον ομιλητή.

Ψηφιακή Αφήγηση: Δημιουργία Ιστορίας Έξι Μερών (6PSM)

(Dent-Brown, K., 2011. Six-Part Storymaking as a tool for CAT practitioners. Reformulation, Summer, pp.34-36)

Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ζεύγη, και κάθε ζεύγος θα μοιραστεί ένα έγγραφο στο Google, όπου θα απαντήσουν εναλλάξ στα ακόλουθα σημεία, για να δημιουργήσουν μια ιστορία. Στο τέλος, κάθε ζευγάρι παρουσιάζει την ιστορία του:
ΤΑ ΕΞΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 1. Διαμορφώστε τον κύριο χαρακτήρα της ιστορίας.
  2. Περιγράψτε την κύρια αποστολή που πρέπει να φέρει εις πέρας ο χαρακτήρας.
  3. Ονομάστε τη βοηθητική δύναμη της ιστορίας (πρόσωπο, πράγμα ή τόπο).
  4. Αναφέρετε την δύναμη που αποτελεί εμπόδιο της ιστορίας (πρόσωπο, πράγμα ή τόπος).
  5. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος χαρακτήρας αντιμετωπίζει τα εμπόδια που συναντά -τη δράση της ιστορίας.
  6. Διαμορφώστε το τέλος της ιστορίας.