Ομαδικές Δραστηριότητες

Προκαταλήψεις και στερεότυπα

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στο www.mentimeter.com, επιλέξτε να δημιουργήσετε ένα  “Word cloud και παρουσιάστε τις ακόλουθες εωτήσεις:

 • Κάτω των 30 ετών: Ποιες λέξεις σας έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεστε τους ανθρώπους αυτής της ηλικιακής ομαδας;
 • Πάνω από 30 ετών: Ποιες λέξεις σας έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεστε άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας;

Μοιραστείτε τον σύνδεσμο με τους εκπαιδευόμενους για να συγκεντρώσετε τις απαντήσεις τους και στη συνέχεια να συζητήσετε αυτές τις ερωτήσεις:

 • Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε;
 • Αισθάνεστε ότι σας αντιπροσωπεύουν οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν;
 • Ποιες λέξεις πιστεύετε ότι είναι κατάλληλες για να περιγράψουν την ηλικιακή σας ομάδα;
 • Υπάρχουν αρνητικές λέξεις; Πώς αισθάνεστε γι’αυτές;

Δημιουργία συνδέσεων και άρση των εμποδίων

Χωρίς να μιλήσετε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, σχηματίστε μια γραμμή, τηρώντας τη σειρά ηλικίας. Ελέγξτε την ορθότητα της επιλογής σας και συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις. Εναλλακτικά, μπορείτε να βάλετε έναν εθελοντή να τοποθετήσεις όλους στη σειρά. 

Ερωτήσεις:

 • Πώς καθορίσατε τις θέσεις στη σειρά;
 • Καταλάβατε τη σωστή θέση; Αν όχι, πώς αισθανθήκατε;
 • Σας άρεσε η θέση που καταλαμβάνατε στην ουρά;
 • Εάν μπορούσατε να επιλέξετε, ποια θέση θα παίρνατε;
 • Τι σημαίνει να είσαι σε αυτή την ηλικία;Τι νομίζετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε σε εκείνη την ηλικία που δεν μπορείτε να κάνετε τώρα;