Ομαδικές Δραστηριότητες

Δημιουργήστε το δικό σας διαγενεακό έργο!

Καταιγισμός ιδεών: χωρίστε τους μαθητές σε 2-3 ομάδες και ζητήστε τους να δημιουργήσουν το δικό τους διαγενεακό έργο. Υπενθυμίστε τους να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις από τις προηγούμενες ενότητες.

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • Ποιος είναι ο στόχος;
 • Ποιούς θέλω να εμπλέξω;
 • Τι δραστηριότητες θέλω να κάνουν οι συμμετέχοντες;
 • Τόπος
 • Προϋπολογισμός
 • Αξιολόγηση
 • Τυχόν προκλήσεις;

Παιχνίδι ρόλων

 • Αναθέστε ρόλους στους εκπαιδευόμενους – Μπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε γενιά ή ηλικιακή ομάδα (ιδανικά διαφορετική από τη δική τους)
 • Χωρίστε τους σε ζευγάρια που αποτελούνται από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.
 • Χρόνος μάθησης – Αφιερώστε 2-3 λεπτά μιλώντας και μαθαίνοντας για την συγκεκριμένη γενιά.
 • Ραντεβού ταχύτητας – Συζητήστε με το ζευγάρι σας ένα θέμα της επιλογής σας (τεχνολογία, εκπαίδευση, περιβάλλον, ταξίδια, φαγητό κ.λπ.).
 • Αλλαγή ζευγαριών – Βάλτε τους εκπαιδευόμενους να αλλάξουν προκειμένου να συζητήσουν με άτομα από όλες τις γενιές.