Ομαδικές Δραστηριότητες

Δώστε στους συμμετέχοντες σημειωματάρια και στυλό.

Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να δημιουργήσει ένα χρονολόγιο της ζωής του, επισημαίνοντας σημαντικά ορόσημα, επιτεύγματα και σημαντικές αναμνήσεις. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύμβολα, σχέδια ή λέξεις για να αναπαραστήσουν αυτά τα γεγονότα.

Αφού ολοκληρώσουν το χρονοδιάγραμμά τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν τις δημιουργίες τους με έναν συμμετέχοντα από διαφορετική γενιά και να εξηγήσουν τη σημασία κάθε ορόσημου.

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από μέλη διαφορετικών γενεών.

Αναθέστε μια συγκεκριμένη δεκαετία σε κάθε ομάδα (π.χ. δεκαετία του 1960, δεκαετία του 1980, δεκαετία του 2000) και δώστε έναν κατάλογο σημαντικών γεγονότων, τάσεων και πολιτιστικών πτυχών από την εν λόγω δεκαετία.

Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις αναμνήσεις, τις εμπειρίες και τις ιστορίες τους που σχετίζονται με τη δεκαετία που τους ανατέθηκε μέσα στις μικρές τους ομάδες.