Apie

Apie projektą

Projektas INTEL buvo sukurtas siekiant patenkinti įvairaus amžiaus suaugusių besimokančiųjų Europoje, kurie susiduria su įvairiomis mokymosi kliūtimis, poreikius, taip pat skatinti jaunų ES piliečių įtrauktį, kartų, kultūrų ir religijų dialogą bei apskritai aktyvų pilietiškumą.

Tikslai

Numatoma, kad skirtingų kartų mokymosi metodų ir priemonių perėmimas ir taikymas suaugusiųjų mokymesi palengvins žinių ir įgūdžių perdavimą tarp skirtingų amžiaus grupių besimokantiems suaugusiems, o kartu praturtins suaugusiųjų švietėjų įgūdžius ir kompetencijas, kad jie galėtų efektyviau susidoroti su suaugusiųjų mokymosi srityje iškilusiomis problemomis.

number-one

Suaugusiųjų švietėjų ir kito personalo, padedančio suaugusiems besimokantiems įvairiuose sektoriuose ir veiklos srityse, kompetencijų plėtimas ir tobulinimas.

number-one(1)

Novatoriškų mokymo, mokymosi ir vertinimo metodų, leidžiančių keistis žiniomis ir įgūdžiais tarp kartų, skatinimas, įskaitant kurybišką, bendrą, veiksmingą skaitmeninių įgūdžių naudojimą.

number-one(2)

Skatinti suaugusiųjų švietimo internacionalizavimą ir vis didesnį skaitmeninio mokymosi naudojimą.

number-one(3)

Remti lanksčių mokymosi būdų, atitinkančių suaugusiųjų besimokančiųjų poreikius visoje ES, kūrimą.

Projekto rezultatai

INTEL 1

Interaktyvaus mokymo programa

INTEL 2

Internetinė platforma

INTEL 3

Interaktyvus vadovas