2 modulis: Tarpkultūrinis ir tarpreliginis dialogas

Mokymosi tikslai

Bėgant metams, dėl mūsų visuomenėse egzistuojančios įvairovės, iškilo poreikis paaiškinti ir patikslinti naujai atsiradusias sąvokas, tokias kaip „daugiakultūriškumas“ ir „tarpreliginis dialogas“.

Taigi, šiame modulyje mes:

  • Apibūdinsime, kaip kartų požiūris gali būti naudojamas skatinant daugiakultūriškumą ir tarpreliginį dialogą.
  • Sukursime mainus tarp skirtingų kultūrinių sluoksnių ar pasaulėžiūrų asmenų ir grupių.

ŽINIOS

  • Pabrėšime, kaip kartų švietimas gali sustiprinti daugiakultūriškumą ir tarpreliginį dialogą.
  • Nurodysime kelis kartų, daugiakultūriškumo ir tarpreliginių susitikimų/mainų būdus, skatinančius įtrauktį bei skirtingus požiūrius.
  • Apibūdinsime, kaip kartų praktika ir projektai gali prisidėti prie labiau įtraukiančių bendruomenių ir darbo vietų.

ĮGŪDŽIAI:

  • Taikysime skirtingus būdus, kad paskatintume kartų bendradarbiavimą ir kiekvieną galimą konfliktą paverstume mokymosi galimybe.
  • Pasinaudosime aktyviu klausymu, dialogu ir klausinėjimu, kad palengvintume ir palaikytume mokymąsi.
  • Efektyviai naudosime menu pagrįstas kartų mokymo metodikas.