3 modulis: Skaitmeninės priemonės kartų mokymuisi

Mokymosi tikslai

Baigę šį skyrių, besimokantieji gebės:

Žinios:

  • Kaip tinkamai integruoti ir naudoti įvairias skaitmenines priemones ar technologijas
  • Kaip naudotis internetinėmis konferencijomis, efektyviai pristatyti, integruoti multimediją, žaidimus, išteklius, pagrįstus kartų mokymusi
  • Pristatykite, kaip parengti mokinių vertinimą mokantis tarp kartų

Įgūdžiai:

  • Naudoti paieškos svetaines ir pasirinkite tinkamą įrankį tam atlikti
  • Naudoti programas Zoom/Google Meets/Microsoft Teams; kurti pristatymus bei pamokų turinį Microsoft PowerPoint/Canva; daugialypės terpės integravimas į pamokas naudojant „YouTube“; integruoti žaidimus kaip kryžiažodžiai/domino/dėlionės
  • Naudoti vertinimo įrankius, internetines anketas „Google Forms“/„Lime“

Atsakomybė ir savarankiškumas:

  • Sėkmingai parinkti skaitmenines vertinimo priemones ir naudoti jas pagal mokinių amžių ir gebėjimus
  • Įvertinti kartų praktiką naudojant skaitmenines priemones, atliekant savarankiškus, klasės darbus ir egzaminus