4 modulis: Dalijimasis patirtimi tarp kartų

Mokymosi tikslai

Baigę šį skyrių, besimokantieji įgis žinių apie:

  • Biografinių ir gyvenimo istorijų pasakojimų išsaugojimo ir dalijimosi procesą, kaip veiksmingą kartų mokymosi metodiką.
  • Tai, kaip kūrybiniai menai gali būti technika, kuri įkvepia skirtingas kartas dalyvauti kartų mokymosi patirtimis.
  • Tai, kaip pasakojimas (fizinis ar skaitmeninis) sprendžia įvairių kartų iškeltas problemas, tokias kaip a) nepasitikėjimas technologijomis, b) socialinė izoliacija ir c) menkos galimybės bendrauti su jaunesniais žmonėmis.
  • Stebėti ir sekti, kokias mokymosi pasekmes dalyviams suteikia įvairių kartų pasakojimas.