6 modulis: Kartų projekto planavimas

Mokymosi tikslai

Baigę 6 modulį, besimokantieji žinos:

Žinios:

 • Suvokti kiekvienos kartos motyvuojančius veiksnius ir įtaką – gebėti nustatyti bendrus besimokančiųjų bruožus ir tendencijas.
 • Pademonstruoti žinias apie skirtingus kartų mokymosi projekto etapus ir gebėjimą nustatyti mokymosi tikslus bei atitinkamas priemones.
 • Parodyti komunikacijos strategijų išmanymą ir gebėjimą jas pritaikyti skirtingoms tikslinėms auditorijoms/besimokantiesiems. Nuspręsti, kaip bendradarbiauti su kiekviena karta ir įvertinti jos unikalumą.
 • Pripažinti iššūkius, su kuriais susiduriama apjungiant skirtingų kartų asmenis.

Įgūdžiai:

 • Plėtoti skirtingus mokymosi modulius pagal skirtingų amžiaus grupių interesus, poreikius ir mokymosi modelius.
 • Išnaudoti amžiaus ir kultūros įvairovę besimokančiųjų labui.
 • Efektyviai paskirstyti užduotis ir pareigas, atsižvelgiant į kiekvieno besimokančiojo turimus įgūdžius ir norimus mokymosi rezultatus.
 • Gebėti atskirti tarp kartų kylančių iššūkių šaknis.
 • Atitinkamai atsakyti į kiekvieną iššūkį, su kuriuo susiduria jūsų kelių kartų komanda.
 • Pasinaudoti bendrais kartų bruožais, kad suvienytumėte asmenis programoje.

Atsakomybė ir savarankiškumas:

 • Parodyti gebėjimą atpažinti ir suvaldyti galimą problemą, kuri gali kilti kartų mokymosi projekto/užsiėmimų metu.
 • Parodyti kompetenciją įveikiant iššūkius ir vadovaujant kartų komandai.
 • Nuolat vertinti mokymosi rezultatus ir padėti ieškant įvairių komunikacijos problemų sprendimų, remiantis bendru tikslu.
 • Suteikti besimokantiesiems galimybę kurti savo kartos mokymosi projektą/užsiėmimą.

Kursą Turinys

Išskleisti Visus