Pagrindinis

Sveiki atvykę į projekto

INTEL svetainę!

Intergenerational Pedagogies for Adult Learning (INTEL) buvo sukurta siekiant suburti suaugusiųjų švietėjų tinklą, kuris palengvintų kartų mokymąsi abipusių poreikių srityse, tokiose kaip technologijos, rinka, gerovė, amatai, kultūra ir suaugusiųjų besimokančiųjų socialinė orientacija.

Apie

Projekte siūloma sukurti ir plėtoti įtraukią, interaktyvią ir patogią vartotojui skaitmeninę priemonę, kuri praturtintų suaugusiųjų švietėjų dabartinius įgūdžius ir kompetencijas bei suteiktų gebėjimų, kurie leistų integruoti kartų mokymąsi į jų ugdymo metodiką bei strategijas.

Mokymo programa
Internetinė platforma
Vadovas