2 skyrius Pasakojimai, skirti spręsti kartų problemas

  • Kaip galima perskaityti neseniai paskelbtame JT informaciniame pranešime, kartų santykiai paprastai buvo nukreipti į dalijimąsi žiniomis, kultūrinėmis normomis, tradicijomis, abipusiu rūpestingumu, parama ir kitais ištekliais.
  • Kai kurie skaičiai rodo: iki 2050 m. vyresnių nei 60 metų žmonių skaičius išsivysčiusiose šalyse padidės 50 proc., o besivystančiose šalyse – trigubai. Pasaulinė gyvenimo trukmė pasieks 75 metų. Tai reiškia, kad pasaulis sparčiai sensta, nes ilgėja ilgaamžiškumas ir mažėja gimstamumas, ypač Vakarų šalyse.
  • Nors vyresni suaugusieji gali turėti daugiau galimybių dalytis žiniomis ir ištekliais su jaunąja karta, jie taip pat ilgiau priklausys nuo jaunosios kartos paramos.
  • šeimų, turinčių iš karto į kartą keliaujančią paramą ir pasitikėjimą, sparčiai mažėja, ypač Europoje – tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Nauji jaunų žmonių įpročiai ir gyvenimo būdas turi demografinę įtaką, nes jie pasirenka susilaikyti nuo dauginimosi.
  • Taigi izoliacija ir menkos galimybės bendrauti su jaunesniais – vyresnio amžiaus žmonių naujosios eros bruožai. Pasitikėjimo technologijomis trūkumas sumažina bandymus užmegzti ryšius.
  • Šioje situacijoje iškelta kartų solidarumo idėja, siekiant panaikinti diskriminuojančius vyresnio ir jaunesnio amžiaus žmonių stereotipus.
  • Europos Komisija dėjo pastangas skleisti kartų solidarumo idėją, todėl buvo sukurti forumai, tokie kaip AGE – Platform Europe, Europos ne pelno organizacijų tinklas, skirtas 50 metų ir vyresniems žmonėms, siekiantis suteikti galimybes 200 milijonų Europos Sąjungos piliečių, vyresnių nei 50 metų.
  • Kartų praktika, kurią propaguoja AGE, žada, kad reguliarūs kartų susitikimai gali sumažinti stereotipus ir padidinti supratimą apie situacijų įvairovę amžiaus grupėje ir bendrus iššūkius, su kuriais susiduria kartos.
  • Pasakojimo galia, kaip aprašyta anksčiau modulyje, užtikrina, kad tai galėtų būti kartų solidarumo priemonė.