1 tema: Kas laikomas efektyviu bendravimu?

Anot Coursera (2022), efektyvi komunikacija yra laikoma „keitimosi idėjomis, mintimis, nuomonėmis, žiniomis ir duomenimis procesas, kad pranešimas būtų priimtas ir suprastas aiškiai ir tikslingai. Kai bendraujame efektyviai, tiek siuntėjas, tiek gavėjas jaučiasi patenkinti“.

5 efektyvaus bendravimo taisyklės :

  • Aiškumas
  • Taisyklingumas
  • Išbaigtumas
  • Glaustumas
  • Dėmesingumas

https://prezi.com/p/ot12c5zaw16r/the-5-cs-of-effective-communication/

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND