1 tema: Kas yra daugiakultūriškumas?

Daugiakultūriškumas yra objektyvi ir apibūdinanti visuomenės, kurioje yra skirtingų kultūrų, samprata. Galime pastebėti, kad mūsų šalis yra daugiakultūrė, nes skirtingos kultūrinės grupės sugyvena toje pačioje teritorijoje ir išsaugo savo kultūrą kurdamos asociacijas, atidarydamos įmones ar maldos vietas savo gyvenamuosiuose rajonuose. (Accem, 2021)

Daugiakultūriškumas yra judėjimas, orientuojantis į imigracijos politiką, skatinančią teritorijoje esančių etninių grupių kultūrinį vystymąsi. Jis pasižymi antiasimiliaciniu pobūdžiu, užsimena apie teisę į skirtumą, lygias galimybes ir vienodą požiūrį.

Daugiakultūriškumo rūšys

Pagal (buscador, n.d.) galima išskirti du tipus:

  1. Faktinis daugiakultūriškumas: jis pripažįsta, kad teritorijoje egzistuoja įvairios kultūros, bet jos nereguliuoja.
  2. Normatyvus daugiakultūriškumas: tai yra tas, kuris nagrinėja taisykles, reguliuojančias skirtingų kultūrų santykius (funkcijas, teises ir pareigas).

Daugiakultūriškumo bruožai yra tokie (Raffino, 2021):

  • Etninių ir mažumų grupių įtraukimas.
  • Taikus sambūvis.
  • Platus, teisingas ir tolerantiškas socialinis modelis.