1 tema: Kultūrinių skirtumų tarp kartų stiprinimas

 • Kartos sąvoką socialiniuose moksluose 1928 m. pirmą kartą panaudojo vokiečių sociologas Karlas Mannheimas. Pasak šio mokslininko, kartai būdinga tai, kad tie, kurie yra jos dalis, yra toje pačioje socialinėje istorinėje erdvėje ir yra veikiami kultūrinių įtakų. tos pačios rūšies.
 • Taigi karta apibrėžiama kaip žmonių, kurie ne tik gimę tuo pačiu laikotarpiu, bet ir dalijasi tomis pačiomis visuomenės vertybėmis, požiūriais ir nuomonėmis. Taip apibrėžtos kartos paprastai susidaro, kai vyksta greiti ir stiprūs socialiniai bei istoriniai pokyčiai.
 • Nors socialiniuose moksluose diskusijos dėl kartų teorijų tebėra atviros ir bet koks skirstymas į kategorijas negali būti laikomas galutiniu, skirtingų kartų ypatybės gali taip skirtis viena nuo kitos, kad atitinka „skirtingų kultūrų“ apibrėžimą. Jų požiūriai, pasaulėžiūra, išsilavinimas ir tradicijos gali būti iš esmės skirtingos.
 • Kartų skirtumų atpažinimas ir pritaikymas padidina galimybę panaudoti šios įvairovės turtingumą ir palengvina nereikalingų konfliktų bei stereotipų valdymą kelių kartų grupėse.

KOKIOS YRA SKIRTINGOS KARTOS?

Bet koks apibendrinimas neišvengiamai gali apimti apribojimus, stereotipus ir kritiką. Tačiau šios „etiketės“ gali būti naudingos kaip atspirties taškas apibrėžiant kai kuriuos pasikartojančius kartų skirtumus kelių kartų kontekste.

Apibrėžimai nėra oficialūs, net skirtingose šalyse gali būti skirtingų nuomonių apie jų vardus ir gimimo datas. Žiniasklaidoje plačiausiai naudojamos šios kategorijos:

 • GI / DIDŽIAUSIOS KARTOS / TRADICIONALISTAS (gim. 1901–1927 m.)
 • TYLIOJI KARTA/TRADICIONALISTAS (gim. 1928-1945 m.)
 • KŪDIKIŲ BUMO KARTA (gim. 1946–1964 m.)
 • X KARTA (gim. 1965–1980 m.)
 • Y KARTA / T9KSTANTMEČIO KARTA (gim. 1981–1996 m.)
 • Z KARTA / ZOOMERS / ŠIMTMEČIO KARTA (gim. 1997–2012 m.)
 • ALFA KARTA (gimė 2013 m. – šiandien)

Kiekviena karta įsivaizduoja esanti protingesnė už tą, kuri buvo prieš ją, ir išmintingesnė už tą, kuri ateina po jos.

– George Orwell –

Perceived differences between generations when working together mainly relate to core values, communication skills, technical skills, and adaptability to change .

The Generational Differences Chart  provided by West Midland Family Center compares the main characteristics between  the first four generations (Greatest Generation and Silent Generation were merged and defined as Traditionalists), a recent analysis of Cen Z was provided by the Pew Research Center