1 tema: Menu pagrįstų patirčių privalumai skirtingoms kartoms

Menas yra vertingas kartų praktikos įrankis, nes jis gali leisti įveikti stereotipus ir suteikti galimybę bet kokio amžiaus asmenims parodyti savo stiprybes ir gebėjimus.

Tyrimai parodė, kad menu pagrįstas mokymasis gali padėti ugdyti pagarbą ir kartų supratimą bei vertinimą, o tai duoda daug naudos tiek socialiai, tiek individualiai:

  • „Kitokio“ stigmatizavimo panaikinimas: skirtingų žmonių grupių sąveikos skatinimas suteikia galimybę susidurti su „kito“ samprata ir leidžia į individus žiūrėti kaip į asmenį viduje, o ne tik į amžiaus grupę, kuriai jie priklauso.
  • Empatijos ugdymas: ryšys ir galimybė vyresnio amžiaus žmonėms ir paaugliams pamatyti savo panašumus, o ne tik skirtumus.
  • Nežodinis bendravimas/Simbolinė komunikacija: Meno kūrimas yra simbolinis bendravimo būdas nevartojant žodžių. Kai menas naudojamas bendradarbiavimui skatinti, atsiveria komunikacijos vartai.

“It takes a very long time to become young.”

– Pablo Picasso

  • Tapatybė: dirbant iš kartos į kartą, galima ištirti įvairius vaidmenis, kurie gali dar labiau išplėsti idėjas apie tapatybę. Dalis savo tapatybės puoselėjimo gali apimti menininko tapatybės reikalavimą. Menininko tapatybė gali būti naujas būdas individui suprasti save tyrinėjant naują mediją. Dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse skirtingų įgūdžių turintys žmonės gali kartu tyrinėti meną.
  • Nauja raiškos erdvė: tikrai verta vyresnio amžiaus žmonėms pasirinkti meninius įgūdžius, nes daugelis jų šiais laikais netyrinėjo meno nuo vaikystės.
  • Naujų dalykų mokymasis: įtraukdami į meno procesą šiuolaikines technologijas, kurių vyresnio amžiaus žmonės galbūt nepažino anksčiau, suteikiate galimybę jaunajai kartai mokyti, o vyresniajai kartai mokytis bendradarbiaujant. Šis šviečiamasis bendradarbiavimo procesas leidžia asmenims patirti naujus tapatybės vaidmenis ir santykius.
  • Didžiavimosi savimi ugdymas: naujų įgūdžių mokymasis taip pat padeda ugdyti pasitenkinimą, didžiavimąsi savimi. Meninė kūryba vizualiai, apčiuopiamai parodo asmens įgūdžius. Didžiavimasis produktu koreliuoja su pasitikėjimu savimi. Menas gali būti būdas ugdyti savigarbos ir savivertės jausmus, suteikiant vyresnio amžiaus žmonėms prasmingą patirtį.